W Fundacji AGRO-PERMA-LAB działamy na rzecz rozwoju edukacji z permakultury, agroekologii i suwerenności żywnościowej. Projektujemy szkolenia dla edukatorów, liderów społecznościowych i aktywistów. Realizujemy badania i tworzymy edukacyjne materiały audio-wizualne. Nasze trzy główne projekty realizowane w 2021 roku to:
Seria szkoleniowa Agro-Perma-Lab: NASIONA, Pilotażowe badanie agroekologii dla FAO, oraz artystyczne projekty
Muzeum Supermarketu: solidarność żywnościowa 2030+ i Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury z Biennale Warszawa.


DZIAŁANIA

INFORMACJE