W Fundacji AGRO-PERMA-LAB działamy na rzecz rozwoju edukacji z permakultury i agroekologii.
Nasze trzy główne projekty realizowane w 2021 roku to:
Seria szkoleniowa Agro-Perma-Lab: NASIONA, Pilotażowe badanie agroekologii dla FAO
oraz międzynarodowy projekt Muzeum Supermarketu / Forum Edukatorów Permakultury.


DZIAŁANIA

INFORMACJE