AgroPermaLab: Nasiona 2020-2021

Badanie: podcasty i wywiady z nasiennikami

Trening: Agro-Perma-Lab NASIONA 2021

Pilotaż: pierwszy Społecznościowy Dom Nasion w Polsce

Publikacje: materiały o zachowywaniu nasion