Badanie Agro-Perma-Lab: NASIONA

Badanie to pierwsza część projektu AgroPermaLab: Nasiona. Badanie realizowane jest w okresie sierpień – listopad 2020. Do tej pory badanie zostało przeprowadzone w sześciu gospodarstwach – portrety nasienników, z którymi zostały przeprowadzone wywiady na zdjęciu powyżej.

Badanie polega na zbieraniu danych o istniejących domach nasion:

1) Stworzenie ankiety badawczej i zrobienie wywiadów o istniejących Domach Nasion (audio-video-tekst) z nasiennikami z Dolnego Śląska oraz innych regionów Polski. Zebrane dane posłużą jako studia przypadków,

2) Ankietę będą mogły wykorzystać inne osoby, aby zrobić podobne wywiady pod naszym mentoringiem i zebrać więcej informacji do wspólnej bazy danych, aby zachować spójność. Materiały dostaną się na stronę i do publikacji,

3) Publikacja studiów przypadków,

4) Publikacje ,,portretów nasienników” – inspirujących artykułów, zdjęć i publikacji, by zachęcić szersze grono osób do zbierania nasion.


Portrety Nasienników

Poniżej znajdują się linki do zdjęć i krótkich relacji z wywiadów z nasiennikami.


Badanie: przykłady istniejących domów nasion i dobrych praktyk z Polski

Cel: Celem badania jest stworzenie ankiety badawczej i przeprowadzenie dogłębnych wywiadów z rolnikami i rolniczkami-nasiennikami z regionu Dolnego Śląska. Na bazie zebranych treści, wywiadów i zdjęć, powstaną studia przypadków (online, a następnie w publikacji) nieformalnych inspirujących oddolnych inicjatyw domów nasion.

Dalekosiężnie, kontakty nawiązane poprzez badanie posłużą do połączenia w sieć i we współpracę różnych nasiennych inicjatyw. Nasiennicy, z którymi spotkamy się w ramach projektu należą już i realizują założenia ruchu suwerenności żywnościowej. Przez studia przypadku ich historii, chcemy udostępnić ich wiedzę, doświadczenia i wskazówki techniczne szerszej sieci edukatorów i praktyków agroekologii i permakultury oraz rozwinąć międzypokoleniową wymianę wiedzy w tym temacie. Wiedza ta będzie przydatna zarówno dla początkujących rolniczek i ogrodniczek, jak i grup społecznych prowadzących razem ogród lub współpracujących w zakresie upraw po sąsiedzku. Zależy nam również na zrozumieniu wyzwań i możliwości, oraz sprawdzonych rozwiązań – zarówno pod kątem społecznym, ekonomicznym jak i technicznym.

Ankieta badawczą, którą tworzymy będzie udostępniona jako wzór do przeprowadzenia wywiadów lub auto-diagnozy dla innych aktywistów i edukatorów, którzy chcieliby napisać o lokalnych nasiennikach w innych regionach Polski. Tym samym Badanie, jako gałąź projektu APLab Nasiona, pomoże stworzyć nam mapę interesujących przykładów zachowywania nasion w Polsce i dostarczy przykładów i treści o specyfice nasiennictwa w naszym kraju do wykorzystania w publikacji Przewodnika o Domach Nasion i suwerenności nasiennej w Praktyce.  

Dlaczego temat nasion jest tak fascynujący, a zarazem kluczowy dla naszego przetrwania?

Gospodarstwa, które zostały wybrane do badania, zostały wybrane według następujących kryteriów:

1. zakres zachowywanych nasion,

2. infrastruktura

3. współpraca z lokalną społecznością, organizacjami,m instytucjami

4. stopień zrównoważenia procesów zachowywania nasion,

5. rodzaje wiedzy dostępne w gospodarstwie,

6. typy napotykanych wyzwań.

7. wizja, etyka i filozofia stojąca za praktyką zachowywania nasion.


Popularyzacja tematyki nasion – serial podcastowy

Na podstawie wywiadów powstaje także serial podcastowy ,,Ludzie w rękach nasion”. Odcinków można odsłuchać tutaj.


Podobają Ci się działania Fundacji Agro-Perma-Lab? Włącz się do projektu – poszukujemy ochotników (montowanie podcastów, przeprowadzanie wywiadów, transkrypcje). Napisz do nas lub wesprzyj projekt darowizną.