AgroPermaLab: Okrągły stół

  • by

Aplikowaliśmy o grant na projekt ,,Agro-Perma-Lab: The Mazovia Roundtable” w ramach eurpejskiego konkursu Civic Europe. Projekt zakładał umożliwienie dialogu stron zaangażowanych w łańcuch produkcji i dystrybucji żywności. Mimo tego, że nasza propozycja projektu nie przeszła do kolejnej fazy konkutsu Civic Europe, cały czas liczymy, że projekt uda się zrealizować wkrótce z innych śródków. Więcej informacji na stronie Civic Europe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *