Konkurs – wybieramy Troskliwe Ogrody permakultury

  • by

Ogólnopolski Konkurs na “Najtroskliwszy Ogród Permakultury”!- można jeszcze zgłosić swój ogród.

Link do strony konkursu: http://gdziejestwoda.pl/konkurs/
Link do wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/734174977155135/

Permakultura czerpie z wielu dziedzin, takich jak rolnictwo ekologiczne, agroleśnictwo, zintegrowane rolnictwo, zrównoważony rozwój i ekologia stosowana. Nasz konkurs wpisuje się w globalny projekt, mający charakter edukacyjny i zakładający realizację samowystarczalnych ogrodów i i gospodarstw permakulturowych. Mogą one stać się wzorem do przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych tj. zanik bioróżnorodności, susze, ulewy, niedobory żywności i wody.

Filarem tej aktywności jest wspólna nauka troskliwego podejścia do całego świata natury, oraz odbudowa więzi między ludźmi i naturą poprzez praktykowanie permakultury. Uczestnictwo w konkursie ogrodników daje możliwość wsparcia merytorycznego, rozwoju umiejętności oraz prezentacji swoich osiągnięć w postaci wzorcowych ogrodów Permakultury.

Ogród zgłaszany do konkursu powinien być utworzony i prowadzony w oparciu o podstawowe zasady Permakultury: TROSKA O ZIEMIĘ, TROSKA O INNYCH, SPRAWIEDLIWY PODZIAŁ, oraz WSPÓLNOTA DZIAŁAŃ.


W tym metodami: bez orania, bez kopania, bez sztucznych środków ochrony i nawożenia roślin, bez użycia gleby torfowej, przy zastosowaniem ściółkowania i dobrego sąsiedztwa roślin, oraz z oszczędnym użyciem wody i energii.

Termin
Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmujemy do 21 września 2020 r. za pomocą formularza na stronie konkursu i po zapoznaniu się z jego regulaminem http://gdziejestwoda.pl/konkurs/

Nagrody
– książki nt. Permakultury
– kwartalna prenumerata magazynu Zielone Wiadomości
– roczna prenumerata magazynu Przepis na Ogród
– roczna prenumerata magazynu Mój Piękny Ogród
– książki wydawnictwa Burda Media o tematyce ogrodowej
– talony na nasiona ekologiczne
– kurs Permakultury- rabat 10% na PV do 10 kW od sponsora konkursu prOZEko-instal.pl
Konkurs | Gdzie jest woda
Permakulturowy tęczowy wąż Permakultura – czym jest? Permakultura stosowana jest z powodzeniem w rolnictwie, jak i przy projektowaniu domów i wiosek, systemów energetycznych i przy gospodarowaniu odpadami, a nawet w tworzeniu mniej namacalnych struktur jak grupy społeczne, programy nauczan…
gdziejestwoda.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *