Jesteśmy już Fundacją!

  • by

Dnia 28.09.2020 sąd wpisał nas do oficjalnego rejestru organizacji pozarządowych. Z nieformalnej inicjatywy Agro-Perma-Lab stało się fundacją! Nasz numer KRS to 0000862195. Dziękujemy wszystkim osobom wspierającym ten proces!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *