Biblioteczka Agroekologii

  • by

Program treningu z Agroekologii obejmuje 8 modułów:

Program Szkolenia 

Metodyka Szkolenia

Curriculum Schola Campesina

Curriculum powstało na bazie programu i metodologii szkolenia organizacji trenerskiej Schola Campesina. Pierwszy program 10-dniowego szkolenia przeprowadził Andrea Ferrante, wieloletni działacz La Via Campesina, doświadczony trener ze Schola Campesina, praktykujący rolnik we Włoszech i konsultant procesów politycznych w rolnictwie przy ONZ (Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, FAO).

W szkoleniu codziennie wzięli udział zewnętrzni eksperci, działacze i aktywiści, reprezentujący:

  • organizacje producentów żywności
  • inne ruchy społeczne lub organizacje pozarządowe, oraz
  • środowisko akademickie i legislacyjne

Różne bloki programu facylitowane były przez samych uczestników treningu, w obszarach ich specjalizacji.


ANDREA FERRANTE, 
Schola Campesina – główny trener szkolenia

Andrea jest agroekologiem i niezależnym konsultantem w dziedzinie polityki rolnej i agroekologii z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie planowania polityki rolnej i żywnościowej oraz rozwoju obszarów wiejskich, zarówno na szczeblu krajowym i regionalnym, jak i międzynarodowym. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi (La Via Campesina) działającymi na rzecz wsparcia drobnego rolnictwa i produkcji żywności. Od 20 lat prowadzi rodzinne gospodarstwo ekologiczne, jest członkiem spółdzielni socjalnej Bio, która posiada gospodarstwo we włoskiej prowincji Viterbo. Jest koordynatorem Schola Campesina Aps, międzynarodowej szkoły agroekologii znajdującej się w Biodistretto della Via Amerina e delle Forre (Civita Castellana, Viterbo, Włochy).

Projekt Agro-Perma-Lab 2019 finansowany jest przez LUSH Permaculture & Agroecology FUND.
Partnerzy projektu: Schola CampesinaEkologiczny Uniwersytet Ludowy,  Permakultura.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *