Nasiona i bioróżnorodność w rolnictwie

  • by

Artykuł ,,Nasiona i bioróżnorodność w rolnictwie: zaniedbana podstawa prawa do żywności oraz odpowiedniego odżywiania” mamy przyjemność Wam przedstawić dzięki Global Network for the right to Food and Nutrition oraz tłumaczeniu zapewnionemu przez Katarzynę Baczyńską.

Aby pobrać cały artykuł w wersji pdf, kliknij TUTAJ.

Fragment artykułu poniżej:

NASIONA I BIORÓŻNORODNOŚĆ W ROLNICTWIE: ZANIEDBANA PODSTAWA PRAWA DO ŻYWNOŚCI ORAZ ODPOWIEDNIEGO ODŻYWIANIA

Sofía Monsalve Suárez, Maryam Rahmanian and Antonio Onorati

Dotychczas prawo do żywności nie obejmowałonasion i bioróżnorodności w rolnictwie, ale nadszedł czas, aby to zmienić. Chłopskie systemy nasiennictwa odpowiadają za wyżywienie świata i są odporne na klęski żywiołowe. Mimo to stoją w obliczu poważnych zagrożeń z powodu ekspansji rolnictwa przemysłowego oraz niszczenia bioróżnorodności rolniczej. Aktywiści prawa do żywności mogą wzmocnić pracę producentów żywności na małą skalę w celu ochrony ich systemów rolniczych, rybołówstwa, pasterskich i agroekologicznych, poprzez zapewnienie nasionom i bioróżnorodności ich zasłużonego miejsca.

JAKIE SĄ GŁÓWNE ZAGROŻENIA DLA NASION I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W ROLNICTWIE W DZISIEJSZYM ŚWIECIE?

Chłopi stopniowo tracą swoje nasiona. Ich zbiorowe systemy nasienne stają się nielegalne, a genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) prowadzą do ich niszczenia. Polityka rolna Zielonej Rewolucji, umowy handlowe, a ostatnio krajowe i międzynarodowe ramy prawne chroniące prawa własności intelektualnej (PWI) są odpowiedzialne za ingerencję w nasiona chłopskie. Systemy ochrony PWI, takie jak Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV) został opracowany w celu ochrony interesów przemysłu nasiennego oraz hodowlanego. Systemy te poważnie utrudniają dostęp do nasion poza UPOV poprzez ograniczanie praktyk chłopskich i systemów zarządzania nasionami. W Tanzanii i Kolumbii, między innymi, praktyki chłopskie zostały uznane za nielegalne i karalne.Co więcej, systemy ochrony PWI mają tendencję do tworzenia monopoli, co daje im możliwość do czerpania zysków i zwiększania swojej siły rynkowej. Szacuje się, że Monsanto, DuPont oraz Syngenta kontrolują 53% globalnego komercyjnego rynku nasion. Wielka szóstka agrochemicznych korporacji (BASF, Bayer, Dow, DuPont, Monsanto, Syngenta) ogłosiły niedawno, że przygotowywują się do fuzji, co doprowadzi do jeszcze większej koncentracji rynku.Ekonomiczne, ekologiczne oraz społeczno-polityczne ryzyka wynikające ze zmonopolizowanego systemu zaopatrzenia w nasiona są niezliczone.Kolejne poważne zagrożenia wiążą się z niszczeniem roślinnej bioróżnorodności. Ten smutny stan rzeczy jest wynikiem oczyszczania terenu, presji demograficznej, nadmiernego wypasu, degradacji środowiska oraz uprzemysłowienia praktyk wykorzystywanych w rolnictwie, rybołówstwie oraz hodowli.Uprzemysłowione systemy nasiennictwa i hodowli faworyzują standaryzację oraz jednorodność. Te cechy mają negatywny wpływ na czynniki, które stanowią podstawę bioróżnorodności. Niszczenie bioróżnorodności rolnej jest szczególnie problematyczne, w świetle obecnych zmian klimatycznych, stojących na drodze realizacji prawa do żywności oraz odpowiedniego odżywiania.

Tłumaczenie: Katarzyna Baczyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *