Mikro-filmy: Nasiona w naszych rękach oraz Siejemy przyszłość

  • by

W ramach projektu Agro-Perma-Lab NASIONA 2021 (BADANIE i TEST ACTION), we współpracy z udziałem polskimi nasiennikami – pasjonatami starych odmian i bioróżnorodności – dwa filmiki edukacyjne o potrzebie i możliwościach tworzenia własnych kolekcji nasion.

Czym jest Społecznościowy Dom Nasion? Przewodnik i informacje na stronie.

NASIONA W NASZYCH RĘKACH – Społecznościowe Domy Nasion

SIEJEMY PRZYSZŁOŚĆ – nasiennicy praktycy z Polski

To prawda, że istnieją wielkie narodowe i międzynarodowe banki nasion, których zadaniem jest zagwarantowanie, że nasze wspólne dziedzictwo nasienne będzie dostępne dla przyszłych pokoleń. Lecz w bezpieczeństwo nasion można również zainwestować o wiele bliżej od domu – w waszym własnym lokalnym rodzinnym lub społecznym domu nasion.

W przeciwieństwie do swoich większych odpowiedników, społeczne domy nasion (ang. community seed banks (CSB), w Polsce używa się również terminów społeczne bądź społecznościowe domy nasion – przyp. tłum.) skupiają się bardziej na dzieleniu się nasionami z sezonu na sezon niż na ich długoterminowym zachowywaniu. Z tego powodu są czasem nazywane „bibliotekami nasion”. Nieważne jak się je nazywa, istota wszystkich społecznych banków nasion jest taka sama: służą za centra, w których przechowuje się nasiona (często lokalnie wyhodowane), a następnie rozdziela między miejscowymi hodowcami. Większość z nich oferuje nasiona za darmo, ponieważ u podstaw filozofii działania społecznych banków nasion leży przekonanie, że nasiona nie są towarem, lecz dobrem wspólnym należącym do całej społeczności.

Lokalne banki nasion pełnią rolę centrów zachowywania różnorodności nasion, która stanowi podstawę odporności lokalnych systemów żywnościowych. Spełniają one kilka następujących funkcji:

∆ ∆ ∆ Chronią tradycyjne i dostosowane do lokalnych warunków nasiona oraz zwracają uwagę ich wartość.

∆ ∆ ∆ Edukują lokalne społeczności na temat ogrodnictwa, zachowywania nasion i ich hodowli na miejscowe potrzeby.

∆ ∆ ∆ Zwiększają różnorodność ludzi zaangażowanych w ochronę i zachowywanie nasion.

Obejrzyj video-prezentację inicjatorek Sudeckiego SDN w ramach konsultacji otwartych projektu z Bioversity International

Projekt współfinansowany przez Arche Noach – Community Seed Bank Academy.

Projekt został objęty oficjalnym patronatem Krajowego Banku Genów (KCRZG IHAR-PIB)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *