Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury – Warszawa

  • by

WSPÓLNOTA – WRAŻLIWOŚĆ – WYOBRAŹNIA

Biennale Warszawa oraz Fundacja Agro Perma Lab zapraszają aktywistów, przedstawicieli warszawskich oraz współpracujących z Warszawą inicjatyw, takich jak: ogrody społeczne, kooperatywy i spółdzielnie spożywcze, rodzinne ogródki działkowe, RWS-y, koła gospodyń wiejskich, przedszkola z ogrodami, zagrody edukacyjne, a także rolników, ogrodników pracujących w permakulturze, edukatorek i edukatorów naturalnego budownictwa i pionierów permakultury do udziału w Międzynarodowym Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury, które odbędzie się 15 i 16 maja w Warszawie.

Wypełnij ankietę rekrutacyjną

Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury będzie pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce.

Pragniemy dać możliwość rozwoju osobom, które już są aktywnymi liderkami i liderami społeczności permakulturowych oraz tym, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę edukatorek i  edukatorów.

Celem forum jest sieciowanie osób zaangażowanych w edukację dotyczącą permakultury, znających już jej założenia i pracujących na rzecz solidarności żywnościowej w Warszawie, na Mazowszu oraz w ramach inicjatyw z nimi współpracujących.

Wybranych uczestników oraz gości z zagranicy zaprosimy do rozmowy o tym, jak uczyć permakultury w mieście, jak rozwinąć swój warsztat oraz jak zwiększać świadomość społeczną i w pełni wykorzystywać potencjał tkwiący w jej założeniach.

Pierwszego dnia podczas zamkniętej sesji warsztatowej z wybranymi uczestnikami skupimy się na metodach i narzędziach pracy edukatorek i edukatorów permakultury. Spróbujemy również zastanowić się, jak mogłaby wyglądać mapa drogowa dla rozwoju miasta oraz jego relacji z wsią w najbliższych latach.

Kolejny dzień będzie miał charakter publicznego forum, streamowanego w internecie poprzez kanały komunikacyjne organizatorów. Uczestnicy i zaproszeni goście zostaną poproszeni o wygłoszenie krótkich prezentacji. Całe wydarzenie zakończy się debatą podsumowującą.

Będziemy opierać się na następujących metodach:

— edukacji nieformalnej w oddolnych ruchach społecznych,
— pedagogikach empatycznych i refleksyjnych,
— procesach wizjonerskich.

Zgłoszenia do udziału w forum należy dokonać poprzez wypełnienie ankiety rekrutacyjnej.
Liczba miejsc jest ograniczona.

W procesie rekrutacyjnym będzie zwracana uwaga na to:

— czy uczestnikiem / uczestniczką forum jest osoba reprezentująca społeczność: organizację, stowarzyszenie, nieformalny kolektyw lub oddolny ruch, lokalną społeczność produkującą żywność, instytucję naukową lub badawczą albo współpracująca z innymi jako niezależny edukator / edukatorka;
— czy tematyka działań i misji organizacji / społeczności macierzystej jest spójna z założeniami suwerenności żywnościowej;
— czy potencjał edukatorski zaproszonej osoby jest poparty realnymi działaniami;
— czy uczestnik / uczestniczka będzie chciała i mogła wprowadzić doświadczenia zdobyte podczas forum w życie i współtworzyć sieć solidarnościową po wydarzeniu.

Jednym z naszych priorytetów jest różnorodność grupy uczestników – może to zadecydować o tym, że do udziału w forum zostanie wybrana osoba z mniej reprezentowanego sektora.

IDEA FORUM

Z badań przeprowadzonych podczas pierwszej fali pandemii przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu wynika, że wielu z nas w czasie pierwszej kwarantanny odkryło na nowo, jak ważną rolę w życiu odgrywa kontakt z naturą, spędzanie czasu w ogrodach, parkach, lasach czy na działkach. Była to okazja nie tylko do wyciszenia, ale często do wejścia w głębszą relację z przyrodą, do rozpoczęcia uprawy własnych warzyw, ziół czy owoców.

W jaki sposób utrzymać tę zmianę i co może stanowić alternatywę dla dotychczasowego systemu? Jak możemy włączać się w transformację, która pozwoli nam wszystkim korzystać ze zdrowszego pożywienia i współtworzyć możliwości jego wytwarzania? Taką nową ścieżką dla rozwoju miejskiego ogrodnictwa i rolnictwa może być permakultura, czyli permanentna (trwała, niezniszczalna) kultura uprawy – stara wiedza na nowe czasy. Ruch permakulturowy na świecie – w Londynie czy w Detroit – przyczynił się już do przeobrażenia wielu przestrzeni miejskich w życiodajne ogrody. Możemy korzystać z tego sposobu uprawy, tak bliskiego naturalnemu ekosystemowi, i wykorzystać go w postpandemicznej rzeczywistości. Permakultura, która pozwala projektować i tworzyć jadalne ogrody dla miast, może być szansą na rozwijanie solidarności żywnościowej, a także wspieranie lokalnych praktyk oraz polityk żywnościowych i gospodarki cyrkulacyjnej.

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt realizowany przez Biennale Warszawa we współpracy z Fundacją Agro-Perma-Lab, Krajowym Ośrodkiem Zmian Klimatu oraz siecią Nyéléni Polska. W projekcie bierze udział 5 organizacji z zagranicy:
Asociación La Bolina z Hiszpanii,
Permakultura na Ukrainie,
Lebende Samen – Living Seeds z Niemiec,
Asociace místních potravinových iniciativ z Czech
Partner międzynarodowy: European Cultural Foundation
Projekt finansuje m.st. Warszawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *