Poradnik o społecznościowych domach nasion ,,Nasiona w naszych rękach”

  • by

Poradnik o Społecznościowych Domach Nasion ,,Nasiona w naszych rękach” powstał wokół portretów osób mieszkających w Polsce, które – zachowując od wielu lat nasiona z własnych upraw – stworzyły własne małe biblioteki nasion. Za pośrednictwem tych portretów nasiennicy dzielą się z czytelnikiem nie tylko wiedzą techniczną i doświadczeniem organizacyjnym, ale także swoją historią, wizją oraz inspiracjami. Wywiady z nasiennikami przeprowadzone były zarówno przez zespół, jak i przez ochotników Fundacji Agro-Perma-Lab. Opracowaniem portretów zajęli się uczestnicy szkolenia Agro-Perma-Lab NASIONA oraz ochotnicy, a całość redakcyjnie nadzorowała Joanna Gumieniak.

Drugą ważną częścią publikacji jest praktyczny przewodnik po procesie zakładania społecznościowego domu nasion, który powstał na bazie tłumaczenia publikacji “How to organise community seed bank” napisanej przez dwie inicjatywy zachowywania nasion w Stanach Zjednoczonych: Seed Savers Exchange oraz Seed Matters (publikację przetłumaczył Jan Skoczylas). Rozdział “Jak założyć społecznościowy dom nasion” zawiera wiele praktycznych aspektów przepracowanych wielokrotnie przez te inicjatywy w ich procesie zakładania i zarządzania SDN. Dodatkowo całość przedstawiona jest prostym językiem, dlatego rozdział ten może stanowić przydatne narzędzie dla każdego, kto rozważa zainicjowanie SDN w swojej społeczności lokalnej.

Wskazówki odnośnie zakładania SDN zostały uzupełnione o ramy prawne obowiązujące w Polsce w obszarze nasiennictwa. Rozdział “Znaj definicje i podstawy prawne” powstał m.in. na podstawie wiedzy przekazanej przez prelegentów podczas wykładów otwartych stanowiących część szkolenia Agro-Perma-Lab NASIONA. Ten krótki rozdział ukazuje rozbieżność pomiędzy polskim (i europejskim) prawem nasiennym, a umowami międzynarodowymi na rzecz suwerenności żywnościowej i bioróżnorodności, naświetlając tym samym potrzebę lobbowania na rzecz instrumentów prawnych promujących te kluczowe kwestie.

Następnie przedstawiona została koncepcja powstającego w Polsce pierwszego społecznościowego domu nasion. Rozdział “Pilotaż: Koncept Sudeckiego Społecznościowego Domu Nasion” napisany został przez inicjatorki tego projektu. W tym procesie cennymi uwagami wsparł je Ronnie Vernooy z organizacji Bioversity Int. (link do zapisu konsultacji znajduje się w sekcji “Pooglądaj”).

Uzupełnieniem krajowego kontekstu SDN jest nakreślenie historii i działalności Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB, nazywanego polskim bankiem nasion lub polskim bankiem genów. Instytucja ta objęła patronat nad powstającym Sudeckim Społecznym Domem Nasion oraz niniejszą publikacją.

Zakończenie przewodnika stanowi biblioteczka odnośników do wartościowych materiałów, także audiowizualnych, w zakresie poruszonych w publikacji tematów: zachowywania nasion, sytuacji nasiennictwa w Polsce, Europie i na świecie oraz społecznościowych domów nasion.

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ PUBLIKACJĘ.

 Joanna Bojczewska, Emilia Pelc, Weronika Koralewska

INFORMACJE O PUBLIKACJI:

Redakcja: Emilia Pelc

Projekt graficzny i skład: Weronika Koralewska
Publikacja na licencji CC BY-SA 4.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
Publikacja powstała w ramach projektu Agro-Perma-Lab NASIONA.
Projekt współfinansowany jest ze środków Community Seed Banks Academy
Fotografie Joanna Bojczewska (jeżeli nie zaznaczono inaczej)
Projekt narzędzia badawczego, realizacja badań: Joanna Bojczewska, Weronika Koralewska
Realizator projektu Agro-Perma-Lab NASIONA: Fundacja Agro-Perma-Lab

Publikacja powstała pod patronatem Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB

Partnerzy projektu: Zielone Wiadomości, Schola Campesina, Nyeleni Polska

WSPÓŁPRACA: Aleksandra Arent, Denise Dostatny, Dom Spotkań Twórczych ,,Ptasia Dolina”, Agnieszka Dragon,Aleksandra Góralczyk, Grzegorz Gryziak, Joanna Gumieniak, Marcelina Haremza, Paweł Kobielus, Marta Kołodziejak, Renata Korn, Dariusz Matusiak, Danuta Nowak, Wioletta Olejarczyk,Karolina Olejniczak, Wiesław Podyma, Agnieszka Malina Pszonak, Seed Savers Exchange, Seed Matters, Jan Skoczylas, Nicolaus Stouten, Łukasz Śmietanko, Ronnie Vernooy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *