Agro-Perma-Lab 2019 – przykład dobrych praktyk w projekcie Ruralisation

  • by

Projekt Agro-Perma-Lab (z 2019 r. zanim zawiązana została Fundacja Agro-Perma-Lab) został wybrany jako studium przypadku dobrych praktyk transformacji agroekologicznej w projekcie Unii Europejskiej „RURALIZATION – The opening of rural areas to renew rural generations, jobs and farms” (www.reruralization.eu), w ramach programu Horizon 2020 (EU Research & Innovation programme). Podsumowanie studium znajduje się poniżej.

Dodatkowo, polscy badacze z Uniwersytetu Wrocławskiego napisali analityczny artykuł podsumowujący i porównujący 3 inicjatywy edukacyjne w Polsce w czasopiśmie naukowym Land  2021, 10(2), 214 p.t. „Beyond Supporting Access to Land in Socio-Technical Transitions. How Polish Grassroots Initiatives Help Farmers and New Entrants in Transitioning to Sustainable Models of Agriculture”.

Oprócz Agro-Perma-Lab, były badane pod kątem umożliwiania dostępu do ziemi (w tym w mniej wymiernych aspektach, takich jak wiedza, umiejętności i sieci kontaktów) dwie inne organizacje – PermaKultura.Edu.PL i Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie

Figure 1. Excerpts from the self-assessment tool for farms prepared by Agro-Perma-Lab (image source: Łukowska, 2020). 

Agro-Perma-Lab: Edukacja na rzecz agroekologii, permakultury i suwerenności żywnościowej w Polsce – Krótkie podsumowanie dla praktyków.

Agro-Perma-Lab to sieć badawczo-edukacyjna aktywna w obszarze agroekologii, permakultury i suwerenności żywnościowej. Jej głównym celem jest tworzenie i upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu rolnictwa zrównoważonego. Działania AP-Lab to m.in. (1) organizowanie szkoleń dla liderów/ek agroekologii i permakultury, (2) tworzenie narzędzi do autodiagnozy ekosystemu gospodarstwa rolnego oraz (3) prace nad Polską Deklaracją Agroekologii.

Szkolenie liderów/ek jest dobrą metodą na szerokie i efektywne promowanie zrównoważonego rolnictwa. AP-Lab „edukuje edukatorów”, którzy po ukończeniu szkolenia mogą dalej promować agroekologię i permakulturę. Takie podejście umożliwia osiągnięcie wyraźnych efektów przy względnie niskim wkładzie zasobów.

Samym rolni(cz)kom przydatne może się okazać narzędzie do autodiagnozy ekosystemu gospodarstwa, które pomaga ocenić stan gospodarstwa z perspektywy zasad agroekologii. Narzędzie to zostało przygotowane na podstawie 3 przykładowych farm z Polski. Jest to 32-stronicowy dokument dostępny bezpłatnie w Internecie, który wyjaśnia jak przeprowadzić autodiagnozę (i ilustruje ją przykładami). Praktycy i praktyczki zachęcani są do używania narzędzia i dzielenia się swoimi wnioskami.

Polska Deklaracja Agroekologii kładzie natomiast nacisk na polityczny wymiar żywności, zachęcając rolników/czki i inne osoby do angażowanie się w życie polityczne w celu uczynienia systemu żywnościowego Polski bardziej zrównoważonym.

Projekt Agro-Perma-Lab 2019 finansowany jest przez LUSH Permaculture & Agroecology FUND.
Partnerzy projektu: Schola CampesinaEkologiczny Uniwersytet Ludowy,  Permakultura.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *