Pilotaż: pierwszy Społecznościowy Dom Nasion w Polsce

W marcu 2021 roku zostaje zainaugurowany pierwszy Społecznościowy Dom Nasion (SDN) w Polsce. Będzie się on nazywał Sudeckim Społecznościowym Domem Nasion i powstanie w siedlisku edukacyjnym Ptasia Dolina, w malowniczym regionie Pogórza Kaczawskiego na terenie Dolnego Śląska. Wspólnie rozwiniemy też materiały instruktarzowe po Społecznościowych Domach Nasion – jak je tworzyć od strony technicznej i animować od strony społecznej. Publikacja (PDF) i foto-esej (online) na bazie pilotażowego SDN będzie częściowo tłumaczył i integrował istniejące publikacje po angielsku; zawrze również studia przypadków istniejących domów nasion zebrane podczas całego projektu oraz informacje o współpracy oddolnych grup nasiennych z Krajowym Bankiem Genów (KCRZG IHAR-PIB).


Powstanie Społecznościowego Domu Nasion z jednej strony posłuży rozwinięciu współpracy i sieci wymiany wiedzy z agroekologii, permakultury i pracy z nasionami, z drugiej strony zaś, stanie się przykładowym pilotażowym modelem dla tworzenia wspólnotowej infrastruktury i kolekcji Domu Nasion, adekwatnych dla danego miejsca i jego opiekunów procesów zarządzania produkcją i przechowywaniem nasion i reguł wymiany materiałem siewnym.

W samej budowie Domu Nasion wezmą udział zarówno gospodarze jak i uczestnicy treningu APLab NASIONA 2021, a także udzielający we wcześniejszym badaniu wywiadów nasiennicy z Dolnego Śląska. Inauguracja i otwarcie Społecznościowego Domu Nasion posłużą jako wydarzenie promocyjne dla idei i poszerzenia sieci współpracy, na które zaprosimy lokalne media.

W założeniu projektu jest również współpraca na lokalnym poziomie ze stowarzyszeniami i samorządem, w celu potencjalnego finansowania mikro-domów i edukacji nasiennej na szerszą skalę. Tym sposobem, oprócz centralnego Sudeckiego Domu Nasion w Ptasiej Dolinie, projekt ma na celu ‘zaszczepić’ ideą inne społeczności, a także zachęcić do organizowania własnych żywych kolekcji nasion i wzmacniania suwerenności nasiennej na mniejszą, przydomową i lokalną skalę.

Projekt współfinansowany przez Arche Noach – Community Seed Bank Academy http://academy.communityseedbanks.org