Budowa domu nasion

W listopadzie 2020 będziemy tworzyć Kaczwski Dom Nasion w Ptasiej Dolinie. Wspólnie rozwiniemy też przewodnik po Społecznościowych Domach Nasion – jak je tworzyć od strony technicznej i animować od strony społecznej. Przewodnik będzie częściowo tłumaczył i integrował istniejące publikacje po angielsku. Zawrze również studia przypadków zebrane podczas całego projektu.


Powstanie Społecznościowego Domu Nasion z jednej strony posłuży rozwinąć współpracę i sieć wymiany wiedzy z agroekologii, permakultury i odtwarzania nasion na poziomie lokalnym, z drugiej strony zaś, stanie się przykładowym pilotażowym procesem tworzenia nie tylko samej konstrukcji, infrastruktury i kolekcji, ale również adekwatnych dla danego miejsca i jego opiekunów wspólnotowych procesów i reguł zachowywania i wymiany nasionami.

W samej budowie Domu Nasion wezmą udział zarówno gospodarze, uczestniczy treningu, uczestniczący we wcześniejszym badaniu i wywiadach nasiennicy, a także sąsiedzi i lokalni aktywiści. Inauguracja i otwarcie Społecznościowego Domu Nasion posłużą jako wydarzenie promocyjne dla idei i poszerzenia sieci współpracy, na które zaprosimy lokalne media.

W założeniu projektu jest również współpraca na lokalnym poziomie ze stowarzyszeniami i samorządem, w celu potencjalnego sfinansowania mikro-domów nasion (drewnianych pudełek ze słoiczkami na zbiory) dla zainteresowanych ogrodników-nasienników w pobliskich kilku wsiach. Tym sposobem, oprócz centralnego Kaczawskiego Domu Nasion w Ptasiej Dolinie o charakterze edukacyjnym, projekt ma na celu ‘zaszczepić’ ideą innych na mniejszą, przydomową skalę, oraz zwiększyć potencjał rozwijania suwerenności nasiennej w rodzinnych gospodarstwach w gminie.

Tworzenie oraz opracowywanie modelu dla Kaczawskiego Domu Nasion będzie udokumentowane w postaci krótkiego filmu, tak aby zainteresowane inicjatywy z innych regionów mogły zainspirować się i powielić podstawowe kroki do stworzenia i rozwijania własnych społecznościowych zbiorów i kolekcji nasiennych.