Create your dream garden – teaching tool for schools

Download A3-printable version Create your Dream Garden

CONTEXT (EN)

It used to be quite common for each school to have a school garden and an educational kitchen. These schools also included educational subjects enabling students to gain experience in practical areas such as cooking and growing. Over the last 20 years, these subjects have disappeared from teaching – and growing in the gardens vanished as well. Why is it like this? Because food is easily available, there are supermarkets, we have fast food chains, the price of feedstock is underestimated? New generations of children often no longer spend time in the garden with their parents, won’t weed a flower bed together with their grandparents, or simply pick a strawberry.

Let’s start renewing our relationship with soil, land, and landscape together with the little ones. Let’s restore school gardens and get teachers and students out of the class to learn outside.

An inspiring activity guide for all school residents can help you with this. On one hand, you can learn what a closed cycle of food is and, thanks to recommended activities and questions, try out how to start it at school. On the other: there is the idea of a cutout. Here are some elements that should not be missing in the school garden. Set in the world, connected with the elements and the seasons, which allow you to plan your dream garden. Be inspired by the placement of the elements, color them, cut them out and create your own plan of the “school” garden. And, of course, not just the school one.

CONTEXT (CZ)

Bylo docela běžné, že každá škola měla školní zahradu a vzdělávací kuchyň. Součástí byly také vzdělávací předměty umožňující studentům získat zkušenosti v těchto praktických předmětech jako je vaření a pěstování. Za posledních 20 let tyto předměty z výuky mizí. Ztrácí se i pěstování z našich zahrádek.  Proč to tak je? Protože jídlo je snadno dostupné, existují supermarkety, máme řetězce rychlého občerstvení, cena surovin je podhodnocena? Nové generace dětí často už netráví čas na zahradě u babičky a dědy, aby společně vypleli záhon a utrhli si jahodu.

Začněme společně obnovovat vztah k půdě a krajině spolu s těmi nejmenšími.  Obnovme školní zahrady a dostaňte učitele a studenty ze třídy, učit se ven.

Může vám k tomu pomoci inspirativní pomůcka s aktivitami pro všechny obyvatele školy. Na jedné straně se můžete poučit, co je to uzavřený cyklus jídla, a díky doporučeným aktivitám a otázkám si vyzkoušet, jak ho nastartovat právě na škole. Druhá strana nabízí vystřihovánku. Jsou zde vyobrazeny některé prvky, které by na školní zahradě neměly chybět. Zasazené do světových stran, propojené s živly a ročním obdobím. Vy si tak můžete vyzkoušet naplánovat svou vysněnou zahradu. Inspirujte se umístěním prvků, vybarvěte je, vystřihněte a sestavte si svůj vlastní plánek „školní” zahrady. A samozřejmě nejen té školní.

TECHNICAL INFORMATION

author: Jana Kožnarová email: jana@asociacempi.cz
illustration/collaboration: Lenka Kubelová
graphic design: Lukáš Silný 
filming: Jana Kožnarová

Project funded by Culture of Solidarity Fund
Part of The Supermarket Museum International Web-Doc

YOU MAY ALSO LIKE