Gamification of Farm Life – presentation

Download Farm Gamification PDF

CONTEXT (EN)

The foundation and main aim of the project is to provide teenagers addicted to computer games a possibility of experiencing system thinking and interconnectedness.

The idea is to introduce these concepts to them through real life events. This would take a form of an organized workshop devoted to trials on gamification of the farm life. 

The attendees would firstly be presented with the ideas and principles governing a permaculture farm. Then they would try to implement the newly gained knowledge to manually create a form of a board game. 

The second step would be to organize a workshop on the actual farm whose model they tried to design previously, showing them the context of a real farm with the obvious links and references to what they were outlining and making manually before.

KONTEKS (PL)

Głównym celem niniejszego projektu jest umożliwienie uzależnionym od gier komputerowych nastolatkom doświadczenia myślenia systemowego, oraz wzajemnych powiązań istniejących w świecie.

Te koncepcje zostaną przedstawione im poprzez wydarzenia w realiach codziennego życia. Miałoby to formę zorganizowanych warsztatów poświęconych grywalizacji życia na farmie.

W pierwszej kolejności uczestnikom zostaną zaprezentowane idee i zasady rządzące gospodarstwem permakulturowym. Następnie nowo zdobytą wiedzę staraliby się wykorzystać do samodzielnego stworzenia gry planszowej.

Drugim krokiem byłoby zorganizowanie warsztatów w formie gry terenowej na terenie gospodarstwa, którego model wcześniej młodzież starała się zaprojektować. 

TECHNICAL INFORMATION

Author:  Daniel Pacek http://pacowka.pl
Illustartion:: Weronika Siwiec
Slides: Paulina Łoś
Editing: Rafał Jurkiewicz

Project funded by Culture of Solidarity Fund
Part of The Supermarket Museum International Web-Doc