Positive garden psychology for beginners – short films

CONTEXT (EN)

The objective of the project is, on the one hand, to encourage novice gardeners, and, on the other, to remind educators how difficult it is to be a novice and what problems such people face. Novice gardeners are most often people from the younger generations, living in apartments without access to a garden. Their main problem is that they are absolutely disconnected from nature, devoid of family gardening traditions and related garden skills.

A significant social problem raised by the education system is perfectionism resulting in fear of failure – which is a strong mental barrier and a cause of procrastination. Besides, young people do not trust their intuition, which makes it difficult for them to find themselves in the enormous amount of information and knowledge they need to acquire to successfully cultivate a garden. It is a very overwhelming experience for them.

So to help them, the result of my work are three films. The first one is intended for people who would like to start but have not yet found enough motivation to grab a spade. The second one is aimed at people who have their own garden but are a bit lost in the complexity of gardening issues. The third video, made spontaneously, is a garden meditation, which I hope is brimming with my fascination with permaculture and with the ability to observe calmly.

CONTEXT (PL)

Przedmiotem projektu z jednej strony było dodać otuchy początkującym ogrodnikom, a z drugiej przypomnieć edukatorom – jak to było być początkującym i z jakimi problemami borykają się świeżo upieczeni ogrodnicy. 

Początkujący ogrodnicy są najczęściej z młodszego pokolenia, żyją w mieszkaniach bez dostępu do ogrodu. Najwiekszym więc problemem jest fakt, że są absolutnie oderwani od natury, pozbawieni rodzinnych tradycji uprawy ogrodu. Dodatkowym problemem jeszcze pogłębianym przez system edukacji jest plaga perfekcjonizmu, która owocuje strachem przed porażką – a to stanowi silną mentalną barierę i jest przyczyną prokrastynacji. Poza tym młodzi ludzie nie wierzą w swoją intuicję, co czyni dla nich trudnym odnalezienie się w ogromnej ilości informacji i wiedzy jaką muszą zdobyć by z sukcesem uprawiać ogród. To dla takich osób bardzo przytłaczające doświadczenie. 

Więc aby im pomóc, efektem mojej pracy są trzy filmy. Pierwszy skierowany do osób, które chciałyby zacząć uprawiać ogród ale nie mogą znaleźć wystarczającej ilości motywacji by chwycić za szpadel.  Drugi dla osób, które już posiadają własny ogród ale są zagubieni w rozległości ogrodniczych zagadnień. Trzeci film, który powstał spontanicznie, a który mam nadzieję ukazuje moją fascynację Permakulturą i umiejętnością spokojnej obserwacji.

TECHNICAL INFORMATION

Author: Haremza Marcelina, Ogrodowa Aternatywa
Film editing: Adrian Spychała

Project funded by Culture of Solidarity Fund
Part of The Supermarket Museum International Web-Doc

YOU MAY ALSO LIKE