AgroPermaLab NASIONA: Badanie dobrych praktyk i portrety nasienników

Badanie stanowiło pierwszą część projektu AgroPermaLab: Nasiona. Realizowałyśmy je od sierpnia do listopada 2020 roku w sześciu zaprzyjaźnionych gospodarstwach.

Badanie polegało na zbieraniu danych o istniejących domach nasion według poniższych założeń:

1) Stworzenie ankiety badawczej i przeprowadzenie wywiadów o istniejących Domach Nasion (audio-wideo-tekst) z nasiennikami z Dolnego Śląska oraz innych regionów Polski. Zebrane dane posłużyły jako studia przypadków.

2) Ankietę będą mogły wykorzystać inne osoby, aby zrobić podobne wywiady pod naszym mentoringiem i zebrać więcej informacji do wspólnej bazy danych, aby zachować spójność. Materiały zamieszczone zostaną na stronie i w publikacji końcowej.

3) Publikacja studiów przypadków.

4) Publikacje ,,portretów nasienników” – inspirujących artykułów, zdjęć i publikacji, by zachęcić szersze grono osób do zbierania nasion.


Przykłady istniejących domów nasion i dobrych praktyk z Polski

Cel: Celem badania jest stworzenie ankiety badawczej i przeprowadzenie dogłębnych wywiadów z rolnikami i rolniczkami-nasiennikami z regionu Dolnego Śląska. Na bazie zebranych treści, wywiadów i zdjęć, powstaną studia przypadków (online, a następnie w publikacji) nieformalnych inspirujących oddolnych inicjatyw domów nasion.

Dalekosiężnie, kontakty nawiązane poprzez badanie posłużą do połączenia w sieć i we współpracę różnych nasiennych inicjatyw. Nasiennicy, z którymi spotkamy się w ramach projektu należą już i realizują założenia ruchu suwerenności żywnościowej. Przez studia przypadku ich historii, chcemy udostępnić ich wiedzę, doświadczenia i wskazówki techniczne szerszej sieci edukatorów i praktyków agroekologii i permakultury oraz rozwinąć międzypokoleniową wymianę wiedzy w tym temacie. Wiedza ta będzie przydatna zarówno dla początkujących rolniczek i ogrodniczek, jak i grup społecznych prowadzących razem ogród lub współpracujących w zakresie upraw po sąsiedzku. Zależy nam również na zrozumieniu wyzwań i możliwości, oraz sprawdzonych rozwiązań – zarówno pod kątem społecznym, ekonomicznym jak i technicznym.

Ankieta badawczą, którą tworzymy będzie udostępniona jako wzór do przeprowadzenia wywiadów lub auto-diagnozy dla innych aktywistów i edukatorów, którzy chcieliby napisać o lokalnych nasiennikach w innych regionach Polski. Tym samym Badanie, jako gałąź projektu APLab Nasiona, pomoże stworzyć nam mapę interesujących przykładów zachowywania nasion w Polsce i dostarczy przykładów i treści o specyfice nasiennictwa w naszym kraju do wykorzystania w publikacji Przewodnika o Domach Nasion i suwerenności nasiennej w praktyce.

1. zakres zachowywanych nasion,
2. infrastruktura
3. współpraca z lokalną społecznością, organizacjami,m instytucjami
4. stopień zrównoważenia procesów zachowywania nasion,
5. rodzaje wiedzy dostępne w gospodarstwie,
6. typy napotykanych wyzwań.
7. wizja, etyka i filozofia stojąca za praktyką zachowywania nasion.