Film: 10-dniowe szkolenie Agro-Perma-Lab dla Liderów Agroekologii

„Agroekologia to sposób na życie. To wizja społecznej, a nie tylko produkcyjnej funkcji Ziemi.”
~ Schola Campesina 2017 r.
Pełna wersja (15min)

Krótka wersja (4min)

Wsparcie:
Muzyka: Kompost, https://www.facebook.com/kompostband/ Michael Sobel,    / @michaelsobel7826  
Zdjęcia: Rafał Smykowski, Ziarno Świadomości,
Realizacja: Łukasz Nowak, Nowespojrzenie http://www.nowespojrzenie.pl

Partnerzy:
Schola Campesina – http://www.scholacampesina.org/
Nyeleni Polska – https://nyeleni.pl/
PermaKultura.Edu.PL – https://permakultura.edu.pl/
EUL – http://www.eul.grzybow.pl/

Finansowanie:
LUSH Permaculture & Agroecology Fund

Agro-Perma-Lab to projekt edukacyjny na rzecz rozwoju agroekologii i permakultury w Polsce. Jego celem jest wzmocnienie ruchu suwerenności żywnościowej poprzez stworzenie sieci współpracy międzyśrodowiskowej, pokazanie synergii (konwergencji) pomiędzy praktykami agroekologii i permakultury oraz wypracowanie wspólnej wizji agroekologii w Polsce.

Głównym wydarzeniem projektu było 10-dniowe szkolenie liderów agroekologii na Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym, skoncentrowane na budowaniu kompetencji 20 wybranych aktywistów z oddolnych organizacji rolniczych, konsumenckich i ekologicznych. Edukacja w zakresie polityki i mechanizmów zarządzania systemami rolno-spożywczymi, globalnych i środowiskowych uwarunkowań rolnictwa, a także samych praktyk rolniczych ma pozwolić uczestnikom szkolenia stać się lokalnymi liderami kompetentnymi w zakresie agroekologii i permakultury w wielu aspektach.

Program szkolenia inspirowany był doświadczeniami międzynarodowej szkoły agroekologii, działającej we Włoszech – Schola Campesina. Głównym prowadzącym szkolenie był Andrea Ferrante, koordynator Schola Campesina ASP oraz niezależny konsultant ds. polityki rolnej i agroekologii, m.in. w FAO. Uczestnicy szkolenia mieli okazję wziąć udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez wielu ekspertów i praktyków z Polski, a także z Rumunii (EcoRuralis).

W ramach Agro-Perma-Lab opracowano narzędzie do diagnozowania i projektowania gospodarstw pod kątem realizacji założeń agroekologii i permakultury. Narzędzie to zostało przedstawione w publikacji Agro-Perma-Lab: synergia agroekologii i permakultury. Opisano w niej również – przy pomocy opracowanego narzędzia – trzy polskie gospodarstwa realizujące założenia agroekologii i permakultury. Wyniki analizy, prezentacja narzędzia oraz opisy gospodarstw znajdują się na stronie internetowej projektu.

W ramach projektu rozpoczęto również prace nad polską deklaracją dotyczącą agroekologii. Celem jest opracowanie wspólnego dla szerokiego środowiska organizacji pozarządowych i rolniczych, środowisk naukowych, ruchów i grup inicjatywnych działających w obszarze rolnictwa i żywności, rozumienia Agroekologii oraz rekomendacji dla decydentów. Prace będą trwały przez cały 2020 rok.