Muzeum Supermarketu-Relacja z projektu

Muzeum Supermarketu – solidarność żywnościowa 2030+

Międzynarodowy kolektyw artystów, edukatorów agroekologii 
i permakultury prezentuje: wizje transformacji systemu żywności. 

WEJDŹ
WEJDŹ
Kontekst globalny web-docu Muzeum Supermarketu

Jedzenie to jedna z podstawowych potrzeb każdej istoty ludzkiej. Nadchodzący kryzys żywnościowy nie jest fikcją. Dominujący obecnie model rolnictwa przemysłowego tworzy niebezpiecznie wątłe społeczeństwa i ekosystemy. Skupia się on bowiem na wyeliminowaniurolników, globalizacji obszarów wiejskich i ich przekształceniu w globalne fabryki żywności. Skumulowane negatywne skutki jego oddziaływania, prowadzące do wyczerpywania zasobów naturalnych, w niepokojący sposób pozostają jednak niezauważone przez znacznączęść społeczeństwa.

Potrzebujemy rozwiązań, które umożliwią produkowanie i cieszenie się zdrowszym jedzeniem, życiem w zgodzie z naturą i jej rytmem oraz uzdrowienie planety, żeby i ona mogła nas uzdrawiać. Pandemia COVID-19, masowe migracje oraz kryzys klimatyczny jak nigdy dotąd pokazują, że musimy szukać nowych rozwiązań, a także wykorzystywać te, które już istnieją. Na całym świecie nowe inicjatywy działające na skraju mainstreamu albo w niszowych obszarach torują drogę dla dostrojenia nowego, bardziej wrażliwego i świadomego ekologicznie społecznego DNA do biosfery naszej planety.
 
Muzeum Supermarketu i Jadalne Miasto Warszawa powstały w ramach współpracy dwóch podmiotów:  Fundacji Agro-Perma-Lab i Biennale Warszawa. Proponujemy dwie różne refleksje dotyczące tego, jak możemy się na powrót uniezależnić od wielkiego przemysłu spożywczego oraz rozwijać i wspierać miejskie rolnictwo i ogrodnictwo, lokalne inicjatywy żywnościowe oraz rolniczki i rolników, którzy doceniają założenia regeneracji i ekologii. Małe wizje mają znaczenie. Splatanie ze sobą naszych kreatywnych wyobraźni ma potencjał, żeby przekierować pojęcie „wzrostu” na rozwiązania niematerialne, niedestrukcyjne i nienastawione na zysk. Wykorzystajmy go. 

Fundacja Agro-Perma-Lab otrzymała grant z European Cultural Foundation. Fundusz wspiera pomysłowe inicjatywy kulturalne, które wzmacniają solidarność i zajmują się następstwami pandemii W społeczeństwach europejskich. Projekt jest międzynarodową współpracą sieci praktyków permakultury i agroekologii, artystów i wolontariuszy i bierze w nim udział 5 organizacji: 
Asociación La Bolina z Hiszpanii, 
Permakultura na Ukrainie
Lebende Samen – Living Seeds z Niemiec, 
Asociace místních potravinových iniciativ z Czech oraz 
Fundacja Agro-Perma-Lab z Polski – organizacja koordynująca. 

W Polsce, projekt realizowany jest we współpracy z Biennale Warszawa w ramach zaplanowanego na 15-16 MAJA 2021 roku Międzynarodowego Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury oraz Cyklu Dyskursywnego „W kierunku solidarnego żywienia. Warszawa 2030+”.

Projekt odpowiada na pytanie: „Jak będziemy ŻYĆ RAZEM w kontekście krzyżujących się ze sobą kryzysów – klimatycznego, ekologicznego, ekonomicznego i społecznego oraz wiążących się z nimi ograniczeniami?”


Grupa artystów, edukatorów agroekologii i permakultury oraz wolontariuszy stworzy internetową międzynarodową wystawę audiowizualną „The Supermarket Museum”. Pierwsza „ścieżka” w muzeum w przewrotny sposób bada i interpretuje przez pryzmat sztuki „kulturę supermarketów”: jej modus operandi oparty na wygodzie, monokulturze i zysku, który niszczy społeczne, ekonomiczne i ekologiczne wartości solidarności. W przeciwieństwie do tej dominującej kultury, druga „ścieżka” muzeum opisuje istniejące, udane oddolne alternatywy i inicjatywy obywatelskie – oparte na suwerenności żywieniowej i solidarności oraz poszanowaniu dla Ziemi.

Co stoi za ideą Muzeum Supermarketu?

Projekt na na celu wzmocnienie wspólnej przestrzeni publicznej w Europie, jako przestrzeni zmierzającej w kierunku suwerenności żywnościowej, opartej na lokalności i uniwersalnych wartościach praw człowieka dotyczących dostępu do zdrowego pożywienia i mądrego wykorzystywania zasobów Ziemi. Poprzez stworzenie futurystycznego obrazu przeobrażonych, zrównoważonych lokalnych systemów żywnościowych z perspektywy 2030 roku, projekt, poruszy takie kwestie jak budowanie solidarności w zakresie praw pracowników supermarketów i wytwórców żywności, znikanie lokalnych producentów żywności oraz ogromny ślad klimatyczny długich łańcuchów dystrybucji żywności. 

System żywnościowy supermarketów i jego kulturowe, ekonomiczne i ekologiczne konsekwencje są niebezpiecznie kruche i oparte na wartościach bardzo odległych od solidarności:

  • u podstaw wartości ekonomicznego modelu supermarketu jest osiągnięcie zysku, brak poszanowania społeczności lokalnych, brak poszanowania różnorodności kulturowej i biologicznej,
  • model supermarketu niszczy małe gospodarstwa, monopolizuje lokalne systemy żywnościowe i nie szanuje godności pracowników, często też unika płacenia podatków, 
  • długołańcuchowa produkcja, dystrybucja i kwestie związane z odpadami szkodzą środowisku i zdrowiu.

O tym dlaczego kultura supermarketu wymaga głębokiego przemyślenia i zmiany możesz przeczytać na stronie Kampanii Kooperatywy Dobrze „Dlaczego NIE KUPUJĘ w Supermarkecie”oraz w broszurze.
O paradygmacie ekonomicznym opartym na nieustającym wzroście gospodarczym i jego nieuniknionym załamywaniu się systemu możesz przeczytać na stronie Postwzrost.pl 
O ruchu Suwerenności Żywnościowej, więcej na stronie sieci Nyeleni Polska i Nyeleni Europe

Wyobraź sobie…

Jest rok 2020. Twoi rodzice pamiętają jeszcze, jak chodzili na zakupy z koszykiem wiklinowym, a Twoi dziadkowie opowiadają Ci o tym, jak chodzili po warzywa i nabiał (koniecznie ze swoją szklaną butelką!) do sąsiada dwa domy dalej. Opowiadają, jak potrafiły pachnieć pola i ogrody, a jak smakować pomidory. To było zaledwie 20, 50 lat temu… 

Jest rok 2030. Wchodzimy do budynku ,,Muzeum Supermarketu”. Które z naszych zachowań, postaw, produktów, które wiodły prym w 2020 roku przeszło już do historii? Grupa artystów, edukatorów permakultury i agroekologii oraz ochotników stworzy w ramach projektu wystawę on-line ,,Muzeum Supermarketu”. Pierwsza ścieżka muzeum dotyczyć będzie krytycznej refleksji nad ,,kulturą supermarketu” – kulturą, która jest oparta wyłącznie na monokulturze, wygodzie i bezwzlędnym (wy)zysku. Druga ścieżka wystawy przedstawiać będzie istniejące alternatywy – te rozwiązania polityki żywnościowej, które bazują na modelach suwerenności żywnościowej i solidarności.

PARTNERZY PROJEKTU

Projekt realizowany będzie do grudnia 2021 i współfinansowany jest ze środków Culture of Solidarity Fund – European Cultural Foundation (FB / Twitter). 
Informacje o projekcie w języku angielskim TUTAJ.

Wydarzenie Międzynarodowego Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury realizowane jest przez Biennale Warszawa we współpracy z Fundacją Agro-Perma-LabKrajowym Ośrodkiem Zmian Klimatu oraz siecią Nyéléni Polska. Projekt finansuje m.st. Warszawa.