Polityka na Talerzu: przewodnik po agroekologii i suwerenności żywnościowej

Publikacja powstała przy współpracu kilkunastoosobowego zespołu redakcyjnego Nyeleni Polska i Koalicji Żywa Ziemia, przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie z okazji organizacji II Forum Suwerenności Żywnościowej w Warszawie, w 2020r.

Publikacja podzielona jest na cztery części inspirowane aspektami i wymiarami, które obejmuje Agroekologia: wiedza, polityka, praktyka i zmiana (w kontekście ruchu społecznego).

Pierwszą zaczynamy od Słowniczka, w którym starałyśmy się zawrzeć wszystkie pojęcia kluczowe dla zrozumienia publikacji, a także szeroko omawiamy koncepcje Agroekologii i Suwerenności Żywnościowej. W drugiej (polityka) próbujemy przybliżyć skomplikowane polskie, europejskie i globalne uwarunkowania i ramy dla polityk rolno-żywnościowych. W „praktyce” przybliżamy konkretne agroekologiczne postulaty i rozwiązania. Prezentujemy bardzo merytoryczny i ważny raport dotyczący Agroekologii i innych innowacjnych podejść. Ostatni rozdział nazwałyśmy „zmiana”. Bo to, co najważniejsze, to zmiana naszej świadomości. Chodzi o radykalną zmianę naszych przyzwyczajeń i nawyków, ale także radykalną transformację całego systemu. Nie chcemy szukania sposobów na dostosowanie się do dominującego modelu przemysłowego systemu rolnego i żywnościowego. Chcemy całkowitej transformacji systemów żywnościowych.

„Agroekologia to sposób życia. To widzenie w Ziemi jej społecznej, a nie tylko produkcyjnej funkcji. To więcej niż rolnictwo małej skali – to postrzeganie natury jako żywej istoty, nie jako towaru” – Schola Campesina 2017

Publikację można pobrać ze stron:
https://koalicjazywaziemia.pl
https://nyeleni.pl
http://ziarno.grzybow.pl