Poradnik i pilotaż: Jak założyć Społecznościowy Domy Nasion

W marcu 2021 roku został zainaugurowany Sudecki Społecznościowy Dom Nasion (SDN). Inicjatywa powstała w siedlisku Ptasia Dolina, w malowniczym regionie Pogórza Kaczawskiego na terenie Dolnego Śląska.

Powstanie Społecznościowego Domu Nasion z jednej strony posłuży rozwinięciu współpracy i sieci wymiany wiedzy z agroekologii, permakultury i pracy z nasionami, z drugiej strony zaś, stanie się przykładowym pilotażowym modelem dla tworzenia wspólnotowej infrastruktury i kolekcji Domu Nasion, adekwatnych dla danego miejsca i jego opiekunów procesów zarządzania produkcją i przechowywaniem nasion i reguł wymiany materiałem siewnym.

W samej budowie Domu Nasion wzięli udział zarówno gospodarze jak i uczestnicy treningu APLab NASIONA 2021, a także nasiennicy z Dolnego Śląska, którzy udzielili nam wywiadów na potrzeby publikacji o osobach zachowujących własne nasiona. Inauguracja i otwarcie Społecznościowego Domu Nasion posłużyło jako wydarzenie promocyjne dla idei i poszerzenia sieci współpracy, na które zaprosimy lokalne media. 

W przyszłości, założyciele SDN chcą również rozwijać współpracę na lokalnym poziomie ze stowarzyszeniami i samorządem, w celu potencjalnego finansowania mikro-domów i edukacji nasiennej na szerszą skalę. Tym sposobem, oprócz centralnego Sudeckiego Domu Nasion w Ptasiej Dolinie, projekt ma na celu ‘zaszczepić’ ideą inne społeczności, a także zachęcić do organizowania własnych żywych kolekcji nasion i wzmacniania suwerenności nasiennej na mniejszą, przydomową i lokalną skalę.

Poradnik o Społecznościowych Domach Nasion ,,Nasiona w naszych rękach” powstał wokół portretów osób mieszkających w Polsce, które – zachowując od wielu lat nasiona z własnych upraw – stworzyły własne małe biblioteki nasion. Za pośrednictwem tych portretów nasiennicy dzielą się z czytelnikiem nie tylko wiedzą techniczną i doświadczeniem organizacyjnym, ale także swoją historią, wizją oraz inspiracjami.

Koncepcja Sudeckiego Społecznościowego Domu Nasion
Zarządzanie nasionami w domowych i społecznościowych kolekcjach