Publikacja “Zaprojektuj siedlisko”

Oddajemy w Wasze ręce pierwszą wersję narzędzia do zbadania, w jakim stopniu gospodarstwo rolne realizuje założenia agroeko­logii i permakultury. Wnikliwa obserwacja jest pierwszym krokiem dobrego projektu. Dlatego broszura zawiera praktyczne wskazówkipomagające poznać naturę gospodarstwa rolnego w całej jego złożoności.

Prezentujemy także opisy trzech polskich gospodarstw modelowo realizujących założenia agroekologii i permakultury. Doświadczenirolnicy i rolniczki podzielili się z nami swoją wiedzą i doświad­ czeniem oraz wyzwaniami, które przed nimi stoją. Zapraszamy do lektury i permakulturowo­agroekologicznej transformacji gospodarstw.

Projekt narzędzia, tekst i badania
Marta Łukowska

Redakcja
Ben Lazar

Zdjęcia
Marta Łukowska (jeśli nie zaznaczono inaczej)

Projekt graficzny i skład
Wojtek Mejor

Korekta
Jan Skoczylas

WSPÓŁPRACA
Gospodarstwo Joanny i Franka Dublerów
Gospodarstwo Esterka – Margerita Kahan
Gospodarstwo Ekorab – Elżbieta i Bogdan Chara
Zespół Agro-Perma-Lab  
Konsultacja: Joanna Bojczewska i Ben Lazar

Publikacja powstała w ramach realizacji przez Ruch Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska projektu Agro-Perma-Lab: edukacja dla rozwoju Agroekologii w Polsce

PARTNERZY PROJEKTU
Schola Campesina |
Permakultura.Edu.PL |
Ekologiczny Uniwersytet Ludowy (EUL) |

Publikacja na licencji CC BY-SA . (creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 )