AgroPermaLab: Nasiona-Publikacja

Chcesz założyć Społecznościowy Dom Nasion? Skorzystaj z pierwszego w Polsce przewodnika po tworzeniu Społecznościowych Domów Nasion. Publikacja zawiera studiami przypadków żywych kolekcji nasion oraz wywiady z osobami, które już prowadzą swoje biblioteki, banki i domy nasion. Publikacja w formie drukowanej została wśród uczestników szkolenia a także przekazana osobom, które wsparły zrzutkę fundatorską na założenie Fundacji AgroPermaLab, latem 2020 roku.

Poradnik ,,NASIONA W NASZYCH RĘKACH”

Poradnik o Społecznościowych Domach Nasion ,,Nasiona w naszych rękach” powstał wokół portretów osób mieszkających w Polsce, które – zachowując od wielu lat nasiona z własnych upraw – stworzyły własne małe biblioteki nasion. Za pośrednictwem tych portretów nasiennicy dzielą się z czytelnikiem nie tylko wiedzą techniczną i doświadczeniem organizacyjnym, ale także swoją historią, wizją oraz inspiracjami. Wywiady z nasiennikami przeprowadzone były zarówno przez zespół, jak i przez wolontariuszy i wolontariuszki współpracujące z naszą Fundacją. Opracowaniem portretów zajęli się uczestnicy szkolenia Agro-Perma-Lab NASIONA oraz ochotnicy, a całość redakcyjnie nadzorowała Joanna Gumieniak.

Badanie: „NASIENNICY I ICH DOMY NASION”

Wywiady i badanie zrealizowane przez Fundację Agro-Perma-Lab w ramach projektu ,,Agro-Perma-Lab: Nasiona”, współfinansowanego przez Community Seed Banks Academy.

Realizacja badania
Weronika Koralewska, Joanna Bojczewska

Opieka merytoryczna
Joanna Bojczewska, Weronika Koralewska

Zdjęcia
Joanna Bojczewska, Łukasz Śmietanko

Skład
Weronika Koralewska

Tekst, transkrypcje, tłumaczenie, redakcja
Weronika Koralewska, Joanna Gumieniak, Aleksandra Arent, Wioletta Olejarczyk, Agnieszka Dragon, Aleksandra Góralczyk, Karolina Olejniczak, Marcelina Haremza, Marta Kołodziejak.

Komiks – „WALKA PRZECIWKO PRYWATYZACJI ŻYCIA”

Komiks ,,Opowieści nasion”, stworzony przez Confederation Paysanne (ECVC) stanowi wspaniały zasób edukacyjny, który w prosty sposób przedstawia współczesną problematykę zagadnienia nasion. Dzięki uprzejmości organizacji ECVC, udało nam się przetłumaczyć ten komiks na język polski! Bardzo serdecznie zachęcamy nie tylko do przeczytania komiksu, ale także do przekazywania go dalej, a także do drukowania go i umieszczania w miejscach, gdzie mogą natknąć się na ten materiał inne osoby.
Komiks dostępny także w języku angielskim.

Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski: Katarzyna Baczyńska, Magdalena Bieńczak