Przekrój: „O odtwarzaniu lokalnych systemów żywności” w Fundacji APLab

W letnim wydaniu Kwartalnika PRZEKRÓJ można znaleźć całą masę ciekawych artykułów dotyczących permakultury, gospodarowania wodą, kontaktu z przyrodą letniego ogrodu.

W dziale „Między nami fundacjami” rubryka dla NGO została w tym numerze poświęcona została Fundacji Agro-Perma-Lab. Pod tytułem „Dawne praktyki i nowa wiedza, czyli o odtwarzaniu lokalnych systemów żywności” można przeczytać m.in o misji Fundacji oraz wizji transformacji społecznej i ekologicznej, którą integrujemy z różnych podejść i praktyk pedagogicznych jak i agroekologicznych.

„Nasza przyszłość zależy od tego, jak będziemy traktować środowisko i myśleć o produkcji żywności. […] nowoczesne rolnictwo, dzięki któremu możemy uniknąć światowych kryzysów – m.in. ekologicznego, klimatycznego i ekonomicznego – powinno opierać się na trzech filarach. Pierwszy to dbałość o glebę, która dzisiaj jest zatruwana przez przemysłowe uprawy. Drugim jest bioróżnorodność, a trzecim – wiedza i zaufanie.”