Narzędziownik Edukatorów Agroekologii

Narzędziownik Edukatorów Agroekologii

Agroekologia jest sposobem życia i językiem Natury. Nie daje się zredukować do zbioru technik i sposobów produkcji. Na każdym terytorium wprowadzana jest na wiele różnych sposobów, zgodnie z lokalnymi realiami i kulturą które wnosi, zawsze przy zachowaniu pełnego szacunku dla Ziemi. Ogólnie o agroekologii LINKI Moduł 1. Metodyka szkolenia wg założeń Szkół Agroekologii www /...
Read More

Edukacyjne scenariusze Agrobioróżnorodność i gospodarka w obiegu zamkniętym – poradnik dla edukatorów

Zespół Agro-Perma-Lab opracował w listopadzie 2020 roku trzy poradniki edukacyjne dla Sieci Zagród Edukacyjnych. Publikacje zostały zrealizowane w ramach współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddziałem w Krakowie. Poradniki zawierają kluczowe zagadnienia potrzebne do zrealizowania zajęć dydaktycznych z uczestnikami w wieku szkolnym w zagrodach, w ogrodach edukacyjnych i społecznościowych. Przydadzą się edukatorom chcącym urozmaicić swoje zajęcia i...
Read More

Polityka na Talerzu: przewodnik po agroekologii i suwerenności żywnościowej

Publikacja powstała przy współpracu kilkunastoosobowego zespołu redakcyjnego Nyeleni Polska i Koalicji Żywa Ziemia, przy wsparciu Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie z okazji organizacji II Forum Suwerenności Żywnościowej w Warszawie, w 2020r. PolitykaNaTalerzuPobierz Publikacja podzielona jest na cztery części inspirowane aspektami i wymiarami, które obejmuje Agroekologia: wiedza, polityka, praktyka i zmiana (w kontekście ruchu społecznego)....
Read More

Muzeum Supermarketu – katalogi z wystawy

Zapraszamy do obejrzenia dwóch katalogów wystawowych Dokumentu Sieciowego THE SUPERMARKET MUSEUM, który powstał dzięki współpracy artystów i edukatorów permakultury Fundacji Agro-Perma-Lab oraz czterech europejskich organizacji. Organizacje, które współpracowały z nami przy projekcie to: Asociación La Bolina (Hiszpania)Permakultura na Ukrainie (Ukraina)Lebende Samen, Living Seeds (Niemcy)Asociace místních potravinových iniciativ (Czechy) Partnerami projektu są: Biennale Warszawa oraz sieć suwerenności...
Read More

Narzędziownik Edukatorów Permakultury: przewodnik dobrych praktyk

Narzędziownik Edukatorów Permakultury jest rezultatem wymiany wiedzy podczas Międzynarodowego Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury w 2021 roku w Polsce (online) – wyniku wspólnej współpracy kilku międzynarodowych organizacji w synergii z Biennale Warszawa.  Poniższe streszczenia praktyk przedstawiają szereg perspektyw i ram (od projektowania, poprzez metodologie pedagogiczne i filozofie ekologiczne) na projektowanie edukacji permakulturowej. Osoby, które je napisały, reprezentowały...
Read More

Poradnik i pilotaż: Jak założyć Społecznościowy Domy Nasion

W marcu 2021 roku został zainaugurowany Sudecki Społecznościowy Dom Nasion (SDN). Inicjatywa powstała w siedlisku Ptasia Dolina, w malowniczym regionie Pogórza Kaczawskiego na terenie Dolnego Śląska. Powstanie Społecznościowego Domu Nasion z jednej strony posłuży rozwinięciu współpracy i sieci wymiany wiedzy z agroekologii, permakultury i pracy z nasionami, z drugiej strony zaś, stanie się przykładowym pilotażowym modelem...
Read More

Publikacja „Zaprojektuj siedlisko”

Oddajemy w Wasze ręce pierwszą wersję narzędzia do zbadania, w jakim stopniu gospodarstwo rolne realizuje założenia agroeko­logii i permakultury. Wnikliwa obserwacja jest pierwszym krokiem dobrego projektu. Dlatego broszura zawiera praktyczne wskazówkipomagające poznać naturę gospodarstwa rolnego w całej jego złożoności. Agro-Perma-Lab_Synergie-Agroekologii-i-Permakultury_Narzedzie-do-badania-ekosystemu-gospodarstwaPobierz Prezentujemy także opisy trzech polskich gospodarstw modelowo realizujących założenia agroekologii i permakultury. Doświadczenirolnicy i rolniczki...
Read More

Muzeum Supermarketu-Relacja z projektu

Muzeum Supermarketu – solidarność żywnościowa 2030+ Międzynarodowy kolektyw artystów, edukatorów agroekologii i permakultury prezentuje: wizje transformacji systemu żywności.  WEJDŹ WEJDŹ Kontekst globalny web-docu Muzeum SupermarketuJedzenie to jedna z podstawowych potrzeb każdej istoty ludzkiej. Nadchodzący kryzys żywnościowy nie jest fikcją. Dominujący obecnie model rolnictwa przemysłowego tworzy niebezpiecznie wątłe społeczeństwa i ekosystemy. Skupia się on bowiem na wyeliminowaniurolników, globalizacji...
Read More

Poradniki edukacyjne: nasiona, permakultura, agrobioróżnorodność

Trzy zespoły autorskie Fundacji Agro-Perma-Lab opracowały w listopadzie 2020 roku trzy poradniki edukacyjne dla Sieci Zagród Edukacyjnych. Publikacje zostały zrealizowane w ramach współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddziałem w Krakowie. Poradniki zawierają kluczowe zagadnienia potrzebne do zrealizowania zajęć dydaktycznych z uczestnikami w wieku szkolnym w zagrodach, w ogrodach edukacyjnych i społecznościowych. Przydadzą się edukatorom chcącym urozmaicić swoje...
Read More

AgroPermaLab NASIONA: Badanie dobrych praktyk i portrety nasienników

Badanie stanowiło pierwszą część projektu AgroPermaLab: Nasiona. Realizowałyśmy je od sierpnia do listopada 2020 roku w sześciu zaprzyjaźnionych gospodarstwach. Badanie polegało na zbieraniu danych o istniejących domach nasion według poniższych założeń: 1) Stworzenie ankiety badawczej i przeprowadzenie wywiadów o istniejących Domach Nasion (audio-wideo-tekst) z nasiennikami z Dolnego Śląska oraz innych regionów Polski. Zebrane dane posłużyły...
Read More
1 2