Muzeum Supermarketu – solidarność żywnościowa w czasach postwzrostu

Międzynarodowa współpraca artystów i liderów agroekologii z Europy dla przeobrażenia naszego systemu żywności.

Fundacja Agro-Perma-Lab otrzymała grant z Funduszu Kultury Solidarności ( European Cultural Foundation.). Fundusz wspiera pomysłowe inicjatywy kulturalne, które wzmacniają solidarność i zajmują się następstwami pandemii dla społeczeństw europejskich. Projekt jest międzynarodową współpracą sieci permakultury i agroekologii, artystów i wolontariuszy. W projekcie bierze udział 5 organizacji: Asociación La Bolina z Hiszpanii, Permakultura na Ukrainie, Lebende Samen – Living Seeds z Niemiec, Asociace místních potravinových iniciativ z Czech oraz organizacja koordynująca – Fundacja Agro-Perma-Lab z Polski. W Polsce, projekt realizowany jest we współpracy z Biennale Warszawa w ramach zaplanowanego na 15-16 MAJA 2021 roku Międzynarodowego Forum Edukatorów Permakultury i Agroekologii (informacje już wkrótce).

Projekt odpowiada na pytanie: „Jak będziemy ŻYĆ RAZEM w kontekście krzyżujących się ze sobą kryzysów – klimatycznego, ekologicznego, ekonomicznego i społecznego oraz wiążących się z nimi ograniczeniami?”
Grupa artystów, liderów agroekologii i permakultury oraz wolontariuszy stworzy internetową międzynarodową wystawę audiowizualną „The Supermarket Museum”. Pierwsza „ścieżka” w muzeum w przewrotny sposób bada i interpretuje przez pryzmat sztuki „kulturę supermarketów”: jej modus operandi oparty na wygodzie, monokulturze i zysku, który niszczy społeczne, ekonomiczne i ekologiczne wartości solidarności. W przeciwieństwie do tej dominującej kultury, druga „ścieżka” muzeum opisuje istniejące, udane oddolne alternatywy i inicjatywy obywatelskie – oparte na suwerenności żywieniowej i solidarności oraz poszanowaniu dla Ziemi.

Co stoi za ideą Muzeum Supermarketu?

Projekt na na celu wzmocnienie wspólnej przestrzeni publicznej w Europie, jako przestrzeni zmierzającej w kierunku suwerenności żywnościowej, opartej na lokalności i uniwersalnych wartościach praw człowieka dotyczących dostępu do zdrowego pożywienia i mądrego wykorzystywania zasobów Ziemi. Poprzez stworzenie futurystycznego obrazu przeobrażonych, zrównoważonych lokalnych systemów żywnościowych z perspektywy 2030 roku, projekt, poruszy takie kwestie jak budowanie solidarności w zakresie praw pracowników supermarketów i wytwórców żywności, znikanie lokalnych producentów żywności oraz ogromny ślad klimatyczny długich łańcuchów dystrybucji żywności.

System żywnościowy supermarketów i jego kulturowe, ekonomiczne i ekologiczne konsekwencje są niebezpiecznie kruche i oparte na wartościach bardzo odległych od solidarności:

  • u podstaw wartości ekonomicznego modelu supermarketu jest osiągnięcie zysku, brak poszanowania społeczności lokalnych, brak poszanowania różnorodności kulturowej i biologicznej,
  • model supermarketu niszczy małe gospodarstwa, monopolizuje lokalne systemy żywnościowe i nie szanuje godności pracowników, często też unika płacenia podatków,
  • długołańcuchowa produkcja, dystrybucja i kwestie związane z odpadami szkodzą środowisku i zdrowiu.

O tym dlaczego kultura supermarketu wymaga głębokiego przemyślenia i zmiany możesz przeczytać na stronie Kampanii Kooperatywy Dobrze „Dlaczego NIE KUPUJĘ w Supermarkecie” oraz w broszurze.
O paradygmacie ekonomicznym opartym na nieustającym wzroście gospodarczym i jego nieuniknionym załamywaniu się systemu możesz przeczytać na stronie Postwzrost.pl
O ruchu Suwerenności Żywnościowej, więcej na stronie sieci Nyeleni Polska i Nyeleni Europe

Wyobraź sobie…

Jest rok 2020. Twoi rodzice pamiętają jeszcze, jak chodzili na zakupy z koszykiem wiklinowym, a Twoi dziadkowie opowiadają Ci o tym, jak chodzili po warzywa i nabiał (koniecznie ze swoją szklaną butelką!) do sąsiada dwa domy dalej. Opowiadają, jak potrafiły pachnieć pola i ogrody, a jak smakować pomidory. To było zaledwie 20, 50 lat temu…

Jest rok 2030. Wchodzimy do budynku ,,Muzeum Supermarketu”. Które z naszych zachowań, postaw, produktów, które wiodły prym w 2020 roku przeszło już do historii? Grupa artystów, edukatorów permakultury i agroekologii oraz ochotników stworzy w ramach projektu wystawę on-line ,,Muzeum Supermarketu”. Pierwsza ścieżka muzeum dotyczyć będzie krytycznej refleksji nad ,,kulturą supermarketu” – kulturą, która jest oparta wyłącznie na monokulturze, wygodzie i bezwzlędnym (wy)zysku. Druga ścieżka wystawy przedstawiać będzie istniejące alternatywy – te rozwiązania polityki żywnościowej, które bazują na modelach suwerenności żywnościowej i solidarności.

Informacje o projekcie w języku angielskim TUTAJ.

Projekt realizowany będzie do grudnia 2021 i współfinansowany jest ze środków European Cultural Foundation.
https://www.facebook.com/EuropeanCulturalFoundation 
https://twitter.com/ECF_tweets 

This image has an empty alt attribute; its file name is ECF_CultureofSolidarityfund-1024x575.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is The-Supermarket-Museum-1024x576.png