O nas

Zespół

Klaudia Kryńska

Absolwentka Socjologii Stosowanej i Antropologii Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Miejska ogrodniczka, wieloletnia członkini Wspólnego Ogrodu przy Służewskim Domu Kultury, działająca obecnie w zespole Bujnej Warszawy – organizacji zajmującej się promowaniem idei ogrodnictwa miejskiego i wspieraniem nowo powstających ogrodów społecznościowych. Edukatorka i aktywistka szerząca ideę suwerenności żywnościowej m.in. w ramach Kooperatywy Spożywczej "Dobrze". Animatorka społeczna współpracująca m.in. z Centrum Kultury Zamek, Fundacją Malta i Biennale Warszawa.

Aleksandra Mielczarek

Ze względu na wykształcenie prawnicze została zaproszona do współpracy z Fundacją. Dołączyła, bo jedzenie jest dla niej fundamentalnym prawem człowieka, a system masowej konsumpcji stoi z tym często w sprzeczności. Nie zgadza się na luki bezdusznych systemów, krzywdzące jednostki. Po doświadczeniach zdobytych w Greenpeace, Amnesty International, ONZ czy w instytucjach państwowych działających na rzecz ochrony praw człowieka, na kilka lat całkowicie zrezygnowała z aktywności społecznej. Strukturalnie działając w tle organizacji ma poczucie wkładu w niezbędną transformację, której jesteśmy częścią. Feministka, nauczycielka jogi i tancerka, podróżniczka, eksplorująca pogranicza sztuk wizualno-dźwiękowych z ciałem, Naturą i zróżnicowanymi ruchami oddolnymi.

Paulina Jeziorek

Ogrodniczka miejska i edukatorka. Współzałożycielka ogrodu społecznego Wspólny Ogród SDK w Warszawie. Zajmowała się także tworzeniem i opieką nad ogrodem warzywnym w restauracji Wozownia w Warszawie oraz ogrodem społecznym Wolna Wisła w Toruniu. Członkini kolektywu Jadalnia Warszawa, który mapował dzikie jadalne rośliny w mieście. Współtworzyła dział edukacji Akademii Dokumentalnej i Kina Luna, realizując edukacyjne ekologiczne cykle filmowe dla dzieci i dorosłych. W APLAB zajmuje się rozwojem ogrodnictwa miejskiego i opracowywaniem oferty edukacyjnej dla dorosłych i młodzieży.

Asia Humka

Koordynatorka projektów edukacyjnych i edukatorka globalna. Przez dwa lata związana z Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie zajmowała się edukacją klimatyczną. Członkini Kooperatywy Spożywczej "Dobrze", w której koordynowała projekt z zakresu ekonomii społecznej i solidarnej. Zainteresowana zasadami etycznymi permakultury, alternatywnymi ekonomiami i oddolnymi ruchami zarządzanymi horyzontalnie. W APLAB odpowiada za edukację nieformalną i współpracę z instytucjami działającymi na rzecz sprawiedliwości społecznej oraz transformacji systemu żywnościowego.

Wiola Olejarczyk

Rolniczka, opiekunka nasion, zielarka fitoterapeutka, inicjatorka Jurajskiej Kooperatywy Spożywczej i RWS „Słoneczna 25”. Członkini Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska oraz sieci „Moc Nasion”. W APLAB odpowiada za koordynację warsztatów na temat nasion oraz projektów agroekologicznych.

Basia Kurek

Absolwentka socjologii i dziennikarstwa. Aktywistka na rzecz suwerenności żywnościowej, na co dzień zgłębia agroekologiczne wymiary rolnictwa i życia. Tworzy głębokie relacje łączące miasto i wieś. Współtworzyła Jurajską Kooperatywę Spożywczą i RWS Słoneczna 25. Stara się popularyzować społeczne, środowiskowe i ekonomiczne podstawy społeczności żywnościowych. Współprowadząca podcast Podwórkowe Opowieści Agroekologiczne.

Fundatorki

Joanna Bojczewska

Joanna Bojczewska - założycielka Fundacji Agro-Perma-Lab i Sieci Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska. Absolwentka The London School of Economics (LSE) na Wydziale Antropologii Społecznej. Joanna jest wieloletnią edukatorką agroekologii i permakultury, projektantką innowacji społecznych, współpracującą na arenie międzynarodowej w różnych projektach transformacyjnego uczenia się, odnowy ekologicznej i świadomych systemów żywnościowych.

Weronika Koralewska

Projektantka programów edukacyjnych, facylitatorka, koordynatorka i trenerka w nurcie edukacji nieformalnej. Z wykształcenia jest politolożką. Działa w dziedzinie edukacji ekologicznej, głębokiej ekologii, ekopsychologii, suwerenności żywnościowej, edukacji międzykulturowej oraz sztuki. Niezależna konsultantka wielu organizacji pozarządowych w Polsce i za granicą. Współzałożycielka fundacji Agro-Perma-Lab, kuratorka ścieżki krytycznej oraz UX/UI designer w projekcie Muzeum Supermarketu. Producentka serii edukacyjnej o agroekologii ,,The Alphabet of Complexity”. Członkini Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska. Prowadząca autorskie interdyscyplinarne warsztaty rozwojowe ,,Pomiędzy”.

Organizacje i sieci, z którymi współpracujemy

Sieć Kooperatyw Spożywczych

Głównym celem organizacji jest wzmocnienie ruchu kooperatywnego poprzez stworzenie platformy dialogu i współdziałania. Chcąc zapewnić wzajemne korzyści dla środowisk kooperatywnych, organizacja parasolowa służy ich wsparciu, pogłębianiu tożsamości i ochronie wypracowanych przez nie wartości. Sieć Kooperatyw zrzesza inicjatywy tego typu w Polsce, wspiera kooperatywy w ich indywidualnej działalności – merytorycznie i infrastrukturalnie, a także wspiera inkubację nowych kooperatyw – poprzez wypracowanie elastycznej “instrukcji założenia kooperatywy” i dzielenie się wiedzą. Reprezentuje także środowiska kooperatywne wobec organów administracji, mediów i innych podmiotów i promuje partycypację obywatelską w tworzeniu polityki żywnościowej.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Państwowa jednostka organizacyjna, podlegającą bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami branżowymi, placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. Centrum doskonali kadrę doradztwa rolniczego, nauczycieli szkół rolniczych, przedstawicieli instytucji, organizacji i samorządów, organizując m.in. szkolenia, seminariai konferencje. Tworzy krajową sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i promuje najnowsze osiągnięcia naukowe wspierające rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, a także agroekologię i permakulturę, czego dowodem jest seria podręczników do edukacji permakulturowej opracowanej wspólnie z naszą Fundacją.

Należymy do

Europejska Sieć Agroekologii (EAKEN)

Organizacja, której celem jest łączenie europejskich inicjatyw promujących wymianę wiedzy agroekologicznej między ludźmi pracującymi na wsi. Sieć ta jest częścią międzynarodowego projektu prowadzonego przez La Via Campesina (LVC) i koordynowanego w Europie przez Europejską Koordynację La Via Campesina. EAKEN dąży do zbudowania ogólnoeuropejskiej sieci wymiany ułatwiającej współpracę między ludnością wiejską.

Nyéléni Europe

Polityczny i społeczny sojusz oddolnych, społecznych ruchów i organizacji, reprezentujących drobnych producentów żywności: chłopów/drobnych rolników, pasterzy, rybaków i ludy tubylcze. Nyeleni Europe powstało, by upowszechniać ideę suwerenności żywnościowej, skracać dystans między producentami a konsumentami oraz wspierać wszystkie fundacje i nieformalne grupy, które działają w oparciu o 6 zasad suwerenności żywnościowej uzgodnionych na Pierwszym Forum Nyéléni ds. Suwerenności Żywnościowej i podpisują się pod Deklaracją Nyéléni Europe z 2011 roku.

Zaufali nam

Grupa organizacji działających na rzecz promocji agroekologii, rolnictwa ekologicznego i transformacji Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku zrównoważonego modelu. Koalicja Żywa Ziemia stawia sobie za cel kształtowanie polityki rolnej i żywnościowej w kierunku sprawiedliwej społecznie i odpowiedzialnej wobec środowiska naturalnego produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności
Tematem przewodnim kursów organizowanych w EUL-u jest rolnictwo ekologiczne i agroekologia. Jego twórcy, chcą przybliżyć zawód rolnika ekologicznego w kontekście globalnym, regionalnym i lokalnym, pokazać piękno tej pracy, ale też wyzwania, jakie stoją przed rolnikami. Oprócz kursów rolniczych w EUL-u organizowane są warsztaty, wykłady i dni otwarte.
Biennale Warszawa to interdyscyplinarna instytucja kultury, prowadząca działalność artystyczną, badawczo-naukową, edukacyjną oraz społeczną. Pracujemy na przecięciu rozmaitych dyscyplin, łączymy obszar kultury i sztuki z obszarem teorii i nauki oraz aktywizmu społecznego.
Założona w 2003 roku w Poznaniu, Fundacja stawia sobie za cel upowszechnianie kultury i sprzyja kreowaniu wyjątkowych zjawisk artystycznych. Nazwa fundacji pochodzi od organizowanego od 1991 roku Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta (dziś Malta Festival Poznań). To najważniejsze wydarzenie organizowane przez Fundację.
Celem Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych (KCRZG) jest ochrona zmienności genetycznej roślin użytkowych zagrożonych erozją genetyczną. Centrum prowadzi działalność edukacyjną i badawczą, stanowiąc największy w Polsce bank nasion.
Europejska sieć banków nasion, która wspiera rozwój rolniczej bioróżnorodności, zwiększa dostęp do nasion i roślin dostosowanych do lokalnych warunków, organizuje szkolenia i działania uwrażliwiające, a tym samym przyczynia się do zrównoważonego rolnictwa i suwerenności żywnościowej.
Fundacja promująca europejskie dziedzictwo i europejskie wartości. Jej celem jest wspieranie interdyscyplinarnych projektów, które jednoczą, ale też pozwalają przemyśleć Europę na nowo, we współczesnym kontekście.
Fundacja założona w 1990 z inicjatywy grupy rolników, ogrodników oraz dziennikarzy zajmujących się tematyką ekologiczną. Jej głównym celem jest promocja zachowywania nasion starych odmian, upowszechnianie wiedzy na ten temat a także docenianie rolnictwa i ogrodnictwa jako elementów dziedzictwa kulturowego.
Fundacja utworzona przez legendarną markę wegańskich kosmetyków. Jej głównym założeniem jest rozszerzenie pojęcia "odpowiedzialne zakupy" i możliwość prześledzenie wszystkich składników używanych przez markę oraz całego procesu produkcji od nasiona do zbiorów. Fundusz wspiera zrównoważone rolnictwo, permakulturę i kulturę społeczności rdzennych.
Alliance of Bioversity International i CIAT to międzynarodowa instytucja badawcza, która wspiera bioróżnorodność rolniczą i trwale przekształca systemy żywnościowe, aby poprawić jakość życia ludzi w kryzysie klimatycznym.