Ogród w Twoich rękach – stara wiedza na nowe czasy.

Wyobraź sobie…

Jest rok 2030. Wchodzimy do ,,Muzeum Supermarketu”.

Pierwsza ścieżka muzeum dotyczy krytycznej refleksji nad minioną ,,kulturą supermarketu” – kulturą, która była oparta wyłącznie na monokulturze, wygodzie i bezwzlędnym (wy)zysku. Kulturą, która nie przetrwała presji zmian klimatycznych. Czasy 'taniego dobrobytu’ już nie wrócą.

Druga ścieżka wystawy Ogród w Twoich Rękach przedstawia alternatywną wersję lat 20-tych, XXI wieku. Wszechstronny rozwój permakultury w miastach, eksplozję mikro-ogrodów. Powrót do ultra-lokalnych i sezonowych źródeł rzemieślniczej żywności, do etyki umiaru i dobrowolnej prostoty. Ponowną naukę pracy z roślinami; empatii z innymi żywimy mieszkańcami Ziemi, która powoli zaczyna się odradzać.

MIĘDZYNARODOWY KOLEKTYW EDUKATORÓW PERMAKULTURY

Międzynarodowy Kolektyw Edukatorów Permakultury składa się z twórczych nauczycieli permakultury, agroekologii i innych dziedzin uprawy żywności naturalnymi metodami. Są to wizjonerzy nowych metod ekosystemowego uczenia i projektowania jadalnych ogrodów i przestrzeni. Edukatorzy pracują razem w alternatywnej „zielonej” ścieżce Muzeum Supermarketu. Dzielą się ze sobą swoim doświadczeniem w uczeniu i filozofią tworzenia regeneratywnych miejsc. Przez kilka miesięcy kolektyw spotyka się cyklicznie by dzielić się rozwijanymi indywidualnymi projektami i metodologiami uczenia.

Końcowym celem jest wyłonienie wspólnej wizji i inspirującego kierunku rozwoju dla edukacji z zakresu uprawy żywności, składającej się z różnorodnych doświadczeń i podejść. W sercu pracy nad tą wizją jest uznanie uprawy żywności za krytyczny i unikatowy obszar wiedzy i praktyki na nadchodzące czasy; wiedzy, która powinna być dostępna dla wszystkich zarówno dzieci szkolnych, jak i osób bezrobotnych, weteranów wojskowych, uzależnionych od technologii czy pracujących w miastach, dla których ogród może być pierwszym krokiem w kierunku bardziej etycznego i ekologicznego korzystania z zasobów naszej planety.

Edukatorzy kolektywu:

1. podzielą się praktykami i studiami lokalnych przypadków projektów i podejść uczenia uprawy żywności, inspirując nowicjuszy by podjąć naukę permakultury
2. wezmą udział osobiście lub w formule hybrydowej (online) w Międzynarodowym Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury w Warszawie 15-16 maja 2021
3. dostarczą inspirujących opowieści i audio-wizualnych narracji do wspólnej ścieżki w wirtualnej wystawie Ogród w Twoich Rękach, w Muzeum Supermarketu

Przeczytaj Bio Edukatorów na stronie projektu.


CO WSPÓLNIE TWORZYMY?

MIĘDZYNARODOWE FORUM EDUKATOREK I EDUKATORÓW PERMAKULTURY, WARSZAWA, 15-16 MAJA 2021

Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury będzie pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce. Pragniemy dać możliwość rozwoju osobom, które już są aktywnymi liderkami i liderami społeczności permakulturowych oraz tym, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę edukatorek i  edukatorów. Zapraszamy ogrodników pracujących w permakulturze, edukatorek i edukatorów naturalnego budownictwa i pionierów permakultury do zgłoszeń i udziału.

WIRTUALNA WYSTAWA – MUZEUM SUPERMARKETU ONLINE

Rezyktatem rozwoju indywidualnych projektów przez edukatorów będzie wirtualna wystawa w formie web-doc’a na stronie Muzeum Supermarketu. Poszczególne projekty będą bazować na doświadczeniu i wizjonerskich podejściach edukatorów. Przedstawią zakres pedagogicznych zagadnień i efektywnych metod dla uczenia uprawy żywności i dla projektowania permakulturowej edukacji. Idee te zostaną zaprezentowane w różnych audio-wizualnych formach, takich jak podcasty, foto-eseje czy krótkie filmy.

NARZĘDZIOWNIK EDUKATORÓW PERMAKULTURY

Edukatorzy kolektywu jak i uczetsnicy Forum zaprezentują wybrane tematy projektowania edukacji, rozwoju nauczycielskiego warsztatu i pedagogiki permakulturowej w formie Streszczeń Dobrych Praktyk (Abstracts of Good Practice). Narzędzia te zostaną przedstawione podczas Forum w Warszawie, a następnie udostępnione Open Source w wersjach pdf na stronach Agro-Perma-Lab i Biennale Warszawy.


PARTNERZY PROJEKTU

Projekt Forum realizowany we współpracy: Fundacja Agro-Perma-Lab, Biennale Warszawa, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu oraz sieć Nyéléni Polska.
W projekcie bierze udział 5 organizacji z zagranicy:
Asociación La Bolina z Hiszpanii,
Permakultura na Ukrainie, z Ukrainy
Lebende Samen, Living Seeds z Niemiec,
Asociace místních potravinových iniciativ z Czech

Partner międzynarodowy: European Cultural Foundation
Projekt finansuje m.st. Warszawa.