AgroPermaLab: 10-dniowe szkolenie liderów agroekologii w ruchu suwerenności żywnościowej

18–28 października 2019 r. Ekologiczny Uniwersytet Ludowy

10-dniowy program szkolenia z Agroekologii jest owocem kilkuletniej współpracy w zakresie edukacji na rzecz Agroekologii w sieci suwerenności żywnościowej Nyeleni Polska i Nyeleni Europe.

Trening Agro-Perma-Lab, skierowany jest do liderów oddolnych organizacji, aktywistów i edukatorów działających społecznościowo. Szkolenie przyczynia się nie tylko do podniesienia kompetencji indywidualnych uczestników, ale również do rozwoju dialogu i sieci współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez nich organizacjami, co z perspektywy organizatorów jest szczególnie istotne.

Szkolenie wyposaży uczestników w narzędzia ułatwiające oddolną współpracę i zwiększające efektywność pracy organizacji, rozwinie ich umiejętności pedagogiczne i liderskie, pomoże im pogłębić wiedzę merytoryczną z zakresu Agroekologii w rozumieniu suwerenności żywnościowej oraz procesów globalnego zarządzania rolnictwem i żywnością.

Metody treningu opierają się na horyzontalnej (rówieśniczej) wymianie wiedzy oraz założeniach dialogu pomiędzy różnorodnymi typami wiedzy „Diálogo de Saberes”, wzorowanych na metodyce szkół agroekologii La Via Campesina. Unikalnym aspektem szkolenia jest dbałość o różnorodność grupy, integrację międzysektorową i międzypokoleniową.

W treningu wykorzystamy interaktywne narzędzia pracy grupowej umożliwiające oparcie procesu (nauczania-uczenia się) na doświadczeniach uczestników. Naszym celem jest rozwijanie umiejętności komunikacji w ważnych dla nas kwestiach globalnych poprzez ukorzenianie dyskusji w znanych nam kontekstach lokalnych.

Szkolenie poprowadzi koordynator i trener międzynarodowej szkoły agroekologii Schola Campesina, wieloletni konsultant ruchu La Via Campesina i działacz na rzecz rozwoju Agroekologii, Andrea Ferrante, we współpracy z ok. 15 trenerami – ekspertami z Polski.

Czego mogę oczekiwać i czego oczekują organizatorzy?

10-dniowy, wspólny pobyt szkoleniowy w demonstracyjnym gospodarstwie agroekologicznym przy Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym będzie wymagał pełnego zaangażowania w prace i ćwiczenia grupowe oraz czynnego udziału w zadaniach integrujących, np. praktyce dnia z Agroekologii; panelu obywatelskim; debacie oxfordzkiej itd.

Podczas szkolenia i w dialogu wszyscy uczestnicy traktowani są na równi z zaproszonymi ekspertami. Ponadto proszeni są o przygotowanie się do zajęć – wejścia w rolę ‚eksperta’ i przeprowadzenia ćwiczenia dydaktycznego z własnego obszaru specjalizacji oraz do wystąpienia publicznego w Warszawie.

Kwota, jaką zainwestujemy w trening jednego uczestnika to łącznie ok. 2500zł, dlatego ważna jest dla nas motywacja i potencjał przeniesienia nabytych umiejętności oraz wiedzy dalej do lokalnych organizacji czy kontekstów. Liczy się dla nas również możliwość udziału uczestników w wydarzeniach planowanych na 2020 rok: II Ogólnopolskim Forum Suwerenności Żywnościowej oraz w Seminarium Rolników Ekologicznych Dobre Żniwa.

Zobacz Program Szkolenia
Przeczytaj o metodyce Szkolenia
Zobacz biblioteczkę Agroekologii
Poznaj trenerów szkolenia
Poznaj zespół organizatorów projektu
Zobacz prezentację o szkoleniu (panel Głowa ku Ziemi, 2 Forum Suwerenności Żywnościowej)

Główne założenia szkolenia

 • horyzontalna, rówieśnicza wymiana wiedzy w modelu “rolnik-rolnikowi” na bazie metodyki szkół La Via Campesina
 • dialog pomiędzy różnymi typami wiedzy i uznanie dla różnych perspektyw uczestników i ekspertów „Diálogo de Saberes”
 • Odczucia i emocje uznawane są za kluczowy aspekt wiedzy agroekologicznej – perspektywę tę integrujemy z naukowymi danymi
 • równość płci oraz różnorodność reprezentowanych sektorów i pokoleń
 • wymiana wiedzy między społecznościami rolników, aktywistów i naukowców

Co jest ważne dla organizatorów?

 • uczestnicy nominowani przez organizacje macierzyste ze względu na potencjał liderski i edukatorski
 • miejsca w szkoleniu ustalane przez zespół APLab ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności grupy
 • Integracja unikalnej metodyki i programu szkoleniowego wypracowanych przez Scholę Campesinę z polską specyfiką
 • budowanie sieci współpracy i wymiany wiedzy między doświadczonymi aktywistami i ekspertami w dziedzinie Agroekologii i suwerenności żywnościowej

Kto może zostać uczestnikiem?

W głównej części szkolenia będzie uczestniczyło 16 osób z Polski, w tym:

 • drobni producenci żywności, którzy są członkami lokalnych i krajowych organizacji rolników (60%)
 • członkowie innych organizacji obywatelskich i NGO (20%)
 • członkowie ścisłego grona (trzonu) kolektywu Nyeleni Polska (10%)
 • członkowie instytucji badawczych i prawniczych

Kryteria nominacji i selekcji:

 1. Osoba zgłaszana reprezentuje społeczność: organizację, stowarzyszenie, nieformalny kolektyw lub oddolny ruch, instytucję naukową lub badawczą.
 2. Tematyka działań i misji organizacji/społeczności macierzystej jest spójna z założeniami ruchu suwerenności żywnościowej i Agroekologii – lub wskazuje na dążenie w ich kierunku.
 3. Potencjał liderski i edukatorski nominowanej osoby uwidoczniony jest realnymi działaniami.
 4. Aspekt różnorodności grupy uczestników może zadecydować o tym, że zostanie wybrana osoba z mniej reprezentowanego sektora.
 5. Największą grupę uczestników stanowić będą rolnicy-praktycy z oddolnych organizacji wiejskich i rolnych.
 6. Niezbędna jest wysoka motywacja do udziału w szkoleniu oceniana na podstawie rozmowy z koordynatorką rekrutacji (lub pisemnie).
 7. Potencjalny uczestnik ma możliwość wpływu na zmiany społeczne, co jest również związane z jego aktualną sytuacją życiową, wiekiem i etapem życia, na jakim się znajduje (będzie chciał i mógł, przenieść doświadczenie szkolenia w życie i współtworzyć sieć solidarnościową po szkoleniu).

Co zapewniamy uczestnikom:

 • Nieodpłatne miejsce na szkoleniu na bazie stypendiów (za wyjątkiem kosztów dojazdu)
 • Pokryte koszty zakwaterowania i wyżywienia opartego na lokalnych i ekologicznych produktach
 • Włączenie uczestników w konsultacje nad finalnym programem i wsparcie w jego przygotowaniu
 • Wizyty w gospodarstwach demonstracyjnych i pobyt w Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym
 • Zbalansowany dobór narzędzi i metod edukacyjnych z szczególną uwagą na wzmacnianie potencjału generalizacji zdobytych kompetencji na działalność całych organizacji (wykorzystania ich w swoich organizacjach i podzielenia się z innymi)

Proces wyboru uczestników

Do połowy sierpnia zespół APLab sporządzi listę interesariuszy projektu (organizacji i społeczności agroekologicznych) oraz promocję szkolenia przez stronę internetową, media społecznościowe i sieć Nyeleni Polska. Będziemy również zbierać rekomendacje i nominacje uczestników od organizacji i weryfikować je w rozmowie, w celu przeprowadzenia rzetelnego procesu rekrutacji. Po połowie sierpnia, przeprowadzimy zespołowo selekcję uczestników i potwierdzimy stypendia na udział w szkoleniu. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY LINK
PROGRAM SZKOLENIA LINK
KOORDYNACJA: Joanna Bojczewska joanna@agropermalab.org

ZESPÓŁ

Projekt Agro-Perma-Lab realizowany jest przez Zespół składający się z członków Nyeleni Polska – Ruchu na rzecz Suwerenności Żywnościowej oraz przy współpracy z Ekologicznym Uniwersytetem Ludowym i Permakultura.edu.pl.

Joanna Bojczewska – koordynatorka projektu i programu szkolenia Agro-Perma-Lab

Joanna jest edukatorką Agroekologii z doświadczeniem w dziedzinie ekosystemowych i permakulturowych upraw w Polsce i Anglii; absolwentka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego (EUL), współzałożycielka i animatorka Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska i międzypokoleniowych spotkań rolników. Z wykształcenia antropolog społeczny. Kontakt: bojczewska@gmail.com

Marta Kurkiewicz – koordynatorka ds. rekrutacji i szkolenia Agro-Perma- Lab

Marta jest działaczką proekologiczna, liderką warszawskiej Kooperatywy NA ZDROWIE, założycielką Wiejskiej Kooperatywy Spożywczej w Beskidzie Niskim, w Zielonym Przedszkolu na warszawskim Bródnie realizuje autorski projekt edukacji ekologiczno-żywieniowej. Z wykształcenia zootechniczka, pedagożka i dietoterapeutka dziecięca.

Marta Łukowska – koordynatorka ds. projektowania narzędzi badawczych i studiów przypadku

Marta jest doktorą psychologii, studentką Ekologicznego Uniwersytetu w Grzybowie, działaczką Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska, Jest na drodze do zostania ekopsycholożką, pszczelarką i rolniczką ekologiczną.

Ben Lazar –  koordynator ds. projektowania narzędzi badawczych i studiów przypadku

Ben  jest wędrownym nauczycielem i animatorem permakultury, inicjatorem Mapy Permakultury, Klubu Kosiarzy’18 oraz akcji Warsztatów Projektowania Permakulturowego 2017–2019, współzałożycielem Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska.

Agnieszka Makowska – koordynatorka ds. polskiego stanowiska Agroekologii

Agnieszka Makowska jest ekoogrodniczką  dostarczającą warzywa do kooperatyw w Płocku i Warszawie, współzałożycielką i członkinią Ruchu Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska, związaną z Ekologicznym Uniwersytetem Ludowym, koordynatorką  Koalicji Żywa Ziemia. Przed okresem rolniczym,przez  wiele lat była związana z Azją Środkową, gdzie między innymi pracowała na rzecz dostępu do czystej wody pitnej na terenach wiejskich.

Joanna Perzyna – koordynatorka ds. polskiego stanowiska Agroekologii

Absolwentka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego, członkini Nyeleni, aktywistka, socjolog, antropolog społeczna i latynoamerykanistka. Oddana ziołom, dzikim roślinom jadalnym i fermentacji.

Jan Skoczylas – koordynator ds. strategii komunikacji, strony internetowej projektu Agro-Perma-Lab i prezentacji treści

Jan jest tłumaczem i i autorem tekstów, publikuje m.in. w miesięczniku Dzikie Życie i w Zielonych Wiadomościach. Jest wieloletnim współredaktorem Zielonych Wiadomości, aktywnym członkiem Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Nyeleni Polska i Kooperatywy Spożywczej Dobrze, członkiem honorowym Stowarzyszenia Zielony Żurawlów. Absolwent szkolenia Strażników Klimatu w PNRWI. W wolnych chwilach chodzi po górach i lasach.

Kasia Horodyńska –  koordynatorka ds. strategii komunikacji, strony internetowej projektu Agro-Perma-Lab i prezentacji treści

Kasia jest aktywistką społeczną, z wykształcenia architektką i ilustratorką. od wielu lat współpracuje przy projektach na rzecz zrównoważonego budownictwa, zachowania bioróżnorodności i edukacji ekologicznej. Jest autorką polskiego przewodnika “Jak zachować nasiona z własnego ogródka”  Obecnie pracuje nad projektem tranzycji zabudowań regionalnych na budownictwo zrównoważone klimatycznie bez utraty wartości regionalnych.

KONSULTACJE PROJEKTU

Ewa Smuk-Stratenwerth

Ewa jest z wykształcenia biologiem-antropologiem. Skończyła też studia podyplomowe z filozofii u prof. Michała Hellera na kierunku: Religia i Nauka. Założyła i prowadzi Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie. Jest wspózałożycielką i dyrektorką Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego ZIARNO. Wraz z mężem Peterem, od ponad 20 lat prowadzi w Grzybowie na Mazowszu gospodarstwo ekologiczne z bio-piekarnią i serowarnią. Jest jedną z inicjatorek ogólnopolskiej akcji „Rodzić po ludzku”. Członek Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego.

Marcin Wójcik

Marcin jest rolnikiem, hodowcą bydła, prezesem Stowarzyszenia Hodowców Bydła “Pastwisko” i  właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą ekologicznego mięsa. Jego pasją jest agroleśnictwo. Z wykształcenia leśnik, zootechnik, pszczelarz. Jest członkiem Nyeleni Polska.

Wioletta Olejarczyk

Wioletta jest rolniczką, inicjatorką Jurajskiej Kooperatywy Spożywczej w Częstochowie, członkinią Nyeleni Polska, współpracuje z Matką Ziemią.


Projekt Agro-Perma-Lab 2019 finansowany jest przez LUSH Permaculture & Agroecology FUND.
Partnerzy projektu: Schola CampesinaEkologiczny Uniwersytet Ludowy,  Permakultura.edu.pl