Agro-Perma-Lab się rozwija! Kursy i job-shadowing

Nasza Fundacja po raz kolejny otrzymała środki na rozwój w ramach programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. Tym razem skupimy się na naszym zespole. Wyjedziemy do zagranicznych organizacji i społeczności, aby rozwijać swoje umiejętności permakulturowe i agroekologiczne oraz uczyć się nowych metod trenerskich i sposobów budowania trwałych wspólnot. 

Celem projektu jest podniesienie naszych kompetencji, abyśmy mogły wzbogacić oferowany program edukacyjny i lepiej odpowiadać na potrzeby osób uczestniczących w naszych treningach i warsztatach. Zaplanowałyśmy wyjazdy do różnorodnych organizacji i społeczności, ponieważ zależy nam na wszechstronnym podejściu do edukacji: takim, który łączy  w sobie elementy permakultury, agroekologii i umiejętności społecznych. Chcemy uczyć pracy z ziemią, rozwijać kompetencje społeczeństwa obywatelskiego i umiejętności działania w empatycznych i solidarnych grupach.

Dwanaście wyjazdów na tzw. job shadowing i cztery wyjazdy na kursy – tyle dobra czeka nas w kolejnych miesiącach! 

Fot: unsplash.com

Podczas wyjazdu na job shadowing uczestnik lub uczestniczka obserwuje z bliska pracę wybranej przez siebie organizacji o podobnym profilu do naszej Fundacji. Celem jest zebranie dobrych praktyk i lepsze poznanie metodologii trenerskiej i sposobów organizacji działań, aby zaadaptować je do naszego środowiska i potrzeb lokalnych. Dzięki pogłębionym rozmowom z członkami i członkiniami odwiedzanej organizacji osoba wizytująca może dowiedzieć się, z jakimi trudnościami mierzą się podobne instytucje za granicą i jak z tymi trudnościami sobie radzą. W ramach projektu 8 osób będzie przez łącznie ponad pół roku obserwować pracę organizacji w Niemczech, Norwegii, Hiszpanii i Portugalii.

Odwiedzimy m.in. Priznessinengarten w Berlinie. Jest to organizacja słynąca z działań obywatelskich i włączaniu mieszkańców Berlina w kształtowanie przestrzeni miejskiej i lokalnej polityki w zakresie ekologii, suwerenności żywnościowej i adaptacji do zmian klimatu. Członkinie Agro-Perma-Lab, Klaudia i Paulina, poznają narzędzia wykorzystywane do angażowania lokalnej, zróżnicowanej społeczności do walki ze zmianami klimatu i wzmacniania ruchu suwerenności żywnościowej.

Wrócimy również do La Boliny – wspaniałej społeczności położonej na południu Hiszpanii, która gościła nas podczas czterech treningów na jesieni 2022 roku. La Bolina to projekt łączący w sobie permakulturę i rolnictwo regeneratywne, próby ponownego zasiedlenia obszaru wiejskiego charakteryzującego się dużą emigracją do miast i wspieranie osób z doświadczeniem migracji. Podczas pobytu w La Bolinie będziemy rozwijać umiejętności kooperacji i wspólnotowego budowania solidarnej ekonomii lokalnej. 

Fot: J. Bojczewska, La Bolina

Dzięki wizycie w Norweskim Stowarzyszeniu Permakultury Joanna będzie pogłębiać swoje kompetencje w zakresie przygotowywania i prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie permakultury oraz brać udział w wizytach studyjnych w demonstracyjnych gospodarstwach i ogrodach społecznych.

Będziemy też uczyć się nowych tematów! Aleksandra odwiedzi Holandię, gdzie będzie obserwowała pracę osób zaangażowanych w tworzenie zielonych dachów. Dzięki wyjazdowi rozwinie swoje umiejętności pielęgnacji ogrodu dachowego, podniesie poziomu wiedzy z zakresu gatunków roślin uprawianych w tym miejscu oraz pozna technik i narzędzi wykorzystywanych przy zakładaniu tego typu upraw.

Podczas wyjazdów wszystkie osoby będą się również uczyć partycypacyjnych i demokratycznych technik facylitacji warsztatów i treningów oraz metod transformacji społeczno-ekologicznej zarówno na obszarach wiejskich, jak i miastach.

Joanna, Klaudia, Paulina i Aleksandra wezmą udział również w kursach pogłębiających umiejętności trenerskie. Członkinie Agro-Perma-Lab odwiedzą Katalonię i Teneryfę w Hiszpanii, gdzie poszerzą swoją wiedzę z zakresu nowoczesnych metod edukacji ekologicznej i inkluzywnej edukacji permakultury. Kursy pozwolą im poznać nowe narzędzia warsztatowe i aktywności, które na dalszym etapie będą włączane do oferty edukacyjnej naszej Fundacji. 

Jesteśmy niezwykle wdzięczne za możliwość rozwoju naszych kompetencji! Wyjazdy i nabyte doświadczenia będą niezwykle życiodajną glebą, z której będziemy korzystać do budowania holistycznych programów edukacyjnych. Wspaniale będzie dzielić się tym dobrem z Wami!

Projekt „EduGlow” jest finansowany przez Unię Europejską w ramach projektu Erasmus+.