Akademia Miasta: Miasta wrażliwe – kwestia żywności

Fundacja Agro-Perma-Lab na zaproszenie Fundacji Malta wzięła udział w jednym ze zjazdów Akademii Miasta – 5-weekendowym cyklu poświęconemu tematowi „Miast Wrażliwych”. Bezpłatny kurs dla wszystkich zainteresowanych teorią i praktyką tworzenia miast wrażliwych, działaniem na rzecz ich mieszkanek i mieszkańców oraz adaptowaniem rozwiązań ekocentrycznych, w czasie planetarnej zmiany miał na celu przygotować jego uczestników i uczestniczki do lepszej adaptacji do zmian klimatu. W programie rozmowy i warsztaty z ekspertkami i praktykami. Edukatorki APLab pojawiły się gościnnie na Akademii podczas II Zjazdu, zadedykowanemu kwestii żywności.

DLA KOGO?

Ubiegłoroczna edycja Akademii Miasta była programowana z myślą o wszystkich zainteresowanych refleksją nad tworzeniem miast wrażliwych w kontekście zmian klimatu oraz oddolnymi i administracyjnymi działaniami dla ich mieszkanek i mieszkańców. Wzięli w niej udział zarówno miejscy aktywiści, animatorki, architektki, badacze i urzędnicy, jak i studenci i absolwentki kierunków humanistycznych i artystycznych. 

JAKIMI METODAMI?

Podczas pięciu całodniowych, weekendowych zjazdów, wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami Akademii, poprzez formułę wykładów, spacerów performatywnych, spotkań oraz warsztatów, eksperci i ekspertki przyglądali się już istniejącym rozwiązaniom społecznych i infrastrukturalnych problemów miast wrażliwych. Akademia stała się przestrzenią, w której wiedza i doświadczenie spotyka się z twórczymi praktykami.

PROGRAM ZJAZDU II Z AGRO-PERMA-LAB: KWESTIA ŻYWNOŚCIOWA

W ostatnich latach coraz wyraźniej widać odrodzenie zainteresowania miejskim rolnictwem. Jedną z przyczyn, na którą wskazują eksperci, jest wzrost świadomości dla znaczenia rozbudowanej sieci żywnościowej w miastach lub w jego bliskiej odległości. Po pierwsze, ma to związek z dostrzeżeniem, że produkcja żywności, zwłaszcza w kontekście łańcucha dostaw, wzmaga problem, jakim jest wzrost śladu ekologicznego. Po drugie, kwestia zapewnienia suwerennej polityki żywnościowej na poziomie miejskim lub regionalnym, stanowi kontrę do wielkoprzemysłowej, monokulturowej praktyki rolnictwa, która przyczynia się do zanieczyszczania środowiska i wyjaławiania gleby. W trakcie dwudniowego zjazdu uczestniczki i uczestnicy zapoznali się z działaniami proponowanymi na gruncie „nowego kooperatyzmu”; ćwiczyli, w jaki sposób mogą wyglądać alternatywne przepływy między miastem i wsią w kontekście żywnościowym, jak i zdobyli wiedzę na temat praktyk, które później zastosowali w swoich działaniach i projektach zaliczeniowych.

Prowadzenie: Fundacja Agro-Perma-Lab: Joanna Bojczewska, Klaudia Kryńska

Dlaczego Akademię Miasta organizuje Fundacja Malta?

Malta Festival Poznań od 30 lat zamienia przestrzeń publiczną w miejsce spotkań ludzi i realizacji działań artystycznych. Od siedmiu lat w ramach festiwalu prowadzimy artystyczno-społeczny program Generator Malta. Zainicjowaliśmy działania w kilku ogrodach społecznościowych i zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów artystycznych w przestrzeni publicznej, dedykowanych miastu i jego obywatelom. Podczas Akademii Miasta chcemy dzielić i wymieniać się doświadczeniami i wiedzą.Akademia Miasta to projekt realizowany przez Fundację Malta w ramach programu Szkoła Widza, przy wsparciu finansowym Miasta Poznania.

www.malta-festival.pl