Bilim – internetowa platforma wymiany wiedzy na temat agroekologii w regionie ECA

Fundacja Agro-Perma-Lab jest członkiem i współtwórcą społeczności praktyków agroekologii w Europie i Azji Środkowej (ECA). Od października 2022 r. do września 2023 r. będziemy wspierać rozwój platformy internetowej w ramach międzyregionalnego projektu „Sharing knowledge for strong Agroecology Movement in ECA” współfinansowanego przez Agroecology Fund: Collaboratives i RITA: Co-Financing.

Dlaczego Bilim?

Głównym celem platformy jest ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy organizacjami drobnych wytwórców żywności i ich szkołami agroekologicznymi na Kaukazie, Bałkanach, w Azji Środkowej i innych krajach regionu (zwanych dalej „społecznością”). Bilim oznacza Wiedza w języku tureckim i kilku innych językach Azji Środkowej.

Jakie są mocne strony Bilim?

Bilim to pierwsza międzyregionalna i wielojęzyczna platforma cyfrowa skoncentrowana całkowicie na agroekologii, wypełniająca lukę między tradycyjną wiedzą a narzędziami technologicznymi do dzielenia się praktykami i doświadczeniami wśród społeczności organizacji działających na rzecz agroekologii aktywnych w Europie i regionie Azji Środkowej. Sieć praktyki została aktywowana przez Schola Campesina Aps.

1- Jest to narzędzie zbudowane dla społeczności, będące własnością społeczności, do dzielenia się użyteczną wiedzą dla społeczności.
2- Jest to bezpieczne miejsce dla drobnych rolników – zwłaszcza kobiet i młodzieży – do komunikowania się, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami oraz promowania wspólnego uczenia się.
3- Jest to wielojęzyczne narzędzie, które może połączyć organizacje producentów żywności na małą skalę w ponad 10 krajach.
4- Jest to interaktywne forum i czat do wymiany treści i pomysłów dotyczących różnych wymiarów agroekologii (11 filarów Deklaracji Nyéléni w sprawie agroekologii).
5- Jest to narzędzie typu Open Source opracowane przy wsparciu międzynarodowej społeczności programistów (Discourse), która będzie w stanie przeprowadzać aktualizację i konserwację narzędzi w dłuższej perspektywie.


Sieć Agroekologii ECA wspiera skoordynowane działania rzecznicze na rzecz agroekologii, wdrażanie UNDROP i dążenie do suwerenności żywnościowej i współpracuje na bazie 11 filarów Deklaracji Agroekologii z Forum Nyéléni z 2015r.

BILIM promuje wspólne uczenie się, horyzontalne dzielenie się wiedzą i budowanie potencjału politycznego na poziomie krajowym i regionalnym w celu rozwiązywania lokalnych problemów spowodowanych przez rolno-przemysłowy model żywności oraz wspierania zmian w kierunku bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.


„Naszą wizją jest odbudowa, obrona, wzmocnienie, wymiana i przekazywanie wiedzy rolniczej z pokolenia na pokolenie. Ta wiedza jest dziedzictwem wytwórców żywności, a także ich społeczności i podobnie myślących naukowców – wszystkich na równych prawach” – Schola Campesina


Dzięki wsparciu finansowemu z Programu RITA (Dofinansowanie) Agro-Perma-Lab zaangażuje się w rozwój BILIM w trzech obszarach poprzez animację platformy:

1) wzmocnienie narzędzi pedagogicznych Szkół Agroekologicznych;
2) wzmocnienie dokumentowania prowadzonej edukacji agroekologicznej;
3) wzmocnienie widoczności agroekologii w ECA do głównego nurtu komunikacyjnego w globalnej sieci agroekologii.

Praca ta zostanie wykonana z organizacjami partnerskimi z następujących krajów: Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan.