APLab i wspólne stanowisko Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego przed 33 Regionalną Konferencją FAO

W dniach 8-9 maja 2022r., przedstawicielki APLab wzięły udział w organizowanej z ramienia FAO, ruchu Nyeleni oraz La Via Campesina, konsultacji Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego (CSO). Wydarzenie poprzedziło 33 Konferencję FAO ds. żywności, która w tym roku odbyła się w Łodzi. Jako przedstawicielki z kraju goszczącego, wsparłyśmy organizację wydarzenia. Konsultacje są środkiem włączania społeczeństwa obywatelskiego w procesy planowania FAO.

W kontekście postępującego kryzysu klimatycznego, eskalujących napięć społecznych i konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego, wymienili poglądy, doświadczenia oraz praktyczne podejścia do procesów przekształcania systemów rolno-spożywczych na rzecz zdrowego odżywiania w Europie i Azji Środkowej. Ewolucja systemowa w kierunku zrównoważenia zbyt długich oraz szkodliwych dla środowiska łańcuchów dostaw żywności, funkcjonujących w obecnym modelu gospodarki, jest wyznacznikiem pozytywnej transformacji w epoce wyzwań.

Podczas dwudniowego spotkania przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego z Azji Środkowej i Europy Wschodniej, debatowaliśmy o kwestii bezpieczeństwa i suwerenności żywnościowej w regionie, która jest jedną z najistotniejszych spraw dotyczących zapewnienia podstawowych praw mieszkańcom Europy oraz sprzężonych regionów. W spotkaniu głos zabrały osoby reprezentujące drobnych rolników, rybaków, jak i pasterzy.

Wspólne stanowisko przedstawicieli i przedstawicielek zostało zaprezentowane podczas Konferencji.

Całość wystąpienia reprezentantek organizacji społeczeństwa obywatelskiego znajdziecie tutaj.