Job-Shadowing: Zastosowanie projektowania permakultury w doradztwie regeneracyjnym

Artykuł jest podsumowaniem job-shadowingu z Joshuą Konkankoh w African Way – Stowarzyszeniu na rzecz Współpracy i Zrównoważonego Rozwoju w Portugalii, zrealizowanego przez Joannę Bojczewską w ramach mobilności pracowników Agro-Perma-Lab Erasmus+.

Czym jest job shadowing?

Job shadowing to rodzaj szkolenia w miejscu pracy, które obejmuje spędzanie czasu na podążaniu za profesjonalistą podczas pracy i wykonywania swojej roli. Może trwać od kilku godzin do kilku tygodni, aby lepiej zrozumieć ich konkretną karierę. W tym przypadku job shadowing trwał 18 dni i miał charakter stacjonarny – odbywał się głównie w gospodarstwie organizacji przyjmującej, a Fundacja Agro-Perma-Lab pokryła koszty podróży i zakwaterowania w ramach programu Erasmus+.

Joshua przedstawia projekt  African Peace Village (Afrykańskiej Wioski Pokoju).

Kto był gospodarzem job-shadowingu i organizacją przyjmującą?

Gospodarz, Joshua Konkankoh, należy do rdzennej starszyzny i jest przedsiębiorcą społecznym, który łączy edukację regeneracyjną, permakulturę i przywództwo środowiskowe w celu zmniejszenia nierówności społecznych. Konkankoh zapewnia duchowe przewodnictwo, rdzenną perspektywę i ma ogromne doświadczenie w budowaniu ruchów społecznych.

Joanna i Joshua uczestniczyli w kursie Training Permaculture Teachers (TPT) w listopadzie 2022 r. w ramach programu Erasmus+, gdzie się poznali. Podczas kursu oboje uczestniczyli w projektowaniu specjalistycznego kursu PDC, koncentrując się na edukacji z osobami z doświadczeniem uchodźstwa, z naciskiem na leczenie i łagodzenie traumy w kontekście uczenia się.

Joshua Konkankoh Ngwa ma ponad 45-letnie doświadczenie w projektach skupionych na wpływie społecznym. Pełni różne role doradcze w Global Ecovillege Network GEN Africa, Defend the Sacred Alliance, Ahoska Europe’s Elder’s Council, Conscious Food System Alliance (w UNDP) i Tamera Peace Research Centre.

Jest dyrektorem African Way, twórcą uznanego na całym świecie modelu Bafut Ecovillage i inwestorem społecznym, który wdraża projekty integracyjne na przecięciu praktyk z Globalnego Południa (rdzenne tradycje) i Północy (nowoczesne podejście do zmian klimatu, ekonomii, edukacji).

Doświadczenia te obejmują rzadki zakres perspektyw, które można znaleźć w ekosystemie jednej organizacji (a jeszcze rzadziej w jednej osobie!). Joshua słusznie zauważył: “Uważam się za instytucję”.

Doświadczenie job-shadowing umożliwiło Joannie dogłębną refleksję nad strategią organizacyjną i edukacyjną oraz kulturą współpracy z szerokiej perspektywy międzynarodowej. Jej job-shadowing koncentrował się również na rozwijaniu kompetencji w zakresie nauczania, przedsiębiorczości społecznej i integralnego projektowania, a także praktyk świadomości wewnętrznej i interpersonalnej w pracy z systemami ekologicznymi.

Wywiad prowadzący do produkcji filmu krótkometrażowego przedstawiającego wizję Konkankoh dotyczącą kultury partnerstwa południowo-północnego; maj 2023 r.

Umowa o współtworzeniu w ramach job-shadowingu

W ramach job-shadowingu, przed osobistym spotkaniem uzgodniliśmy, że proces ten będzie dwukierunkowy i wzajemny, a my zapewnimy, że obie osoby zostaną rozpoznane zarówno jako uczniowie, jak i nauczyciele. Spotkaliśmy się na początku marca 2023 roku i zobaczyliśmy świetną kompatybilność do wspólnej eksploracji.

Aby nadać strukturę naszej nauce, wykorzystaliśmy ramy projektowania permakultury o nazwie Design Web (L. Macnamara), idealnie nadające się do społecznych i skoncentrowanych na ludziach, wyłaniających się projektów. Zdecydowaliśmy, że naszym wspólnym interesem jest zaprojektowanie Konkankoh Regenerative Consultancy, ponieważ było to jednocześnie pomocne dla Joshuy w rozwijaniu jego projektu branżowego, a dla Joanny – w zakresie doskonalenia jej umiejętności projektowania permakultury i przedsiębiorczości.

Dwoje współpracujących spotykało się codziennie na dialogach (dialogo de saberes), łącząc rdzenne, permakulturowe i integralne sposoby poznania w subtelnym procesie współtworzenia; rozmowy były nagrywane i transkrybowane w dokumencie roboczym “Treasure Hunt”, a szablon wzorców i zasad utkany, z poetyckim efektem w prezentacji pokazu slajdów.

W pierwszej części job-shadowingu Joanna kierowała procesem projektowania stron internetowych, aby odkryć i zorganizować ukrytą architekturę powstającej firmy Konkankoh Consultancy. Joshua podzielił się wieloma warstwami swojej mądrości i doświadczenia zawodowego, modelując zasady swojego rodzinnego społeczeństwa Bafut w Kamerunie, ekonomii miłości, rdzennej permakultury i uważności.

Druga połowa projektu polegała na pomocy Joshui w przygotowaniu się do jego międzynarodowego wkładu w “Love is Freedom” Earth Retreat w Plum Village, słynnym ośrodku zen Thich Nath Han we Francji, gdzie został zaproszony jako starsza rdzenna osoba wraz z innymi strażnikami mądrości z całego świata. Joanna wspierała Joshuę swoim rozległym doświadczeniem w treningu Zen, aby przetłumaczyć niektóre z aspektów świadomości, duchowego i ekologicznego wymiaru jego pracy między rdzennymi i wschodnimi artykulacjami i praktykami.

Interakcje opierały się na umowach dotyczących kultury komunikacji i informacji zwrotnej, w tym:

  • dzielenie się umiejętnościami, dzielenie się perspektywami i dzielenie się teoriami w uzupełniających się domenach między uczestnikiem a gospodarzami, które miały mieć miejsce w toku działań;
  • mentor zapewni komunikację z organizacją przyjmującą;
  • uczestniczka zobowiąże się do umożliwienia wymiany doświadczeń/wiedzy między organizacjami wysyłającą i goszczącą;
  • co najmniej raz w tygodniu odbywać się będzie sesja superwizji;
  • co najmniej raz w tygodniu odbywać się będzie sesja ewaluacyjna, podczas której wyniki procesu uczenia się w organizacji będą analizowane i sprawdzane.

Jakie były główne cele edukacyjne job-shadowingu?

Podczas job-shadowingu z Joshuą Konkankoh, Joanna miała na celu zaangażowanie się w działania związane z projektowaniem i budowaniem inicjatyw regeneracyjnych, partnerstw i programów edukacyjnych realizowanych obecnie w African Way. Chciała również poznać strategie planowania projektów i komunikacji, zwłaszcza te integrujące rdzenne zasady i koncepcje.

Wstępne 5 efektów uczenia się:

Efekt  1:
Zwiększona wiedza na temat transformacyjnych i współtwórczych podejść edukacyjnych w edukacji permakulturowej +

Główne spostrzeżenia:
Współtworzenie oznacza, że jesteśmy całkowicie transparentni co do naszych intencji i całkowicie otwarci na popełnianie błędów i wprowadzanie adaptacji. Edukacja permakulturowa African Way inspiruje do współtworzenia.

Docenienie:
Otwarcie domu przez Joshuę i Hermana (jego syna), dzielenie się dialogiem i “afrykański sposób” organizacji były nie do pokonania pod względem gościnności, troski i profesjonalizmu

Efekt  2:
Umiejętność zastosowania zasad projektowania permakultury do rozwoju projektu edukacyjnego

Główne spostrzeżenia:
Istnieją różne wymiary projektowania (prawie wszystkiego): subtelny projekt obejmuje kontakt ze sferą ostatecznej troski i intencji; projekt brutto przekłada subtelny projekt na wykonalne schematy.

Docenienie:
Eksperymentowanie z synergią trzech ram projektowych: permakultury, rdzennych i integralnych było prawdziwym eksperymentem wartym przetestowania, nawet jeśli musieliśmy zaokrąglić niektóre krawędzie!

Efekt  3:
Zwiększona umiejętność stosowania zasad finansowania regeneracyjnego i modelu przedsiębiorstwa społecznego w wizjonerskich organizacjach non-profit

Główne spostrzeżenia:
Korzystając z zasad i koncepcji rdzennej kultury Bafut, zbadaliśmy Ekonomię Miłości, która utrzymuje świętą przestrzeń poza zwykłymi systemami wartości. Jest to Duchowe Sanktuarium Leśne, pozostawione nietknięte i nieodebrane przez żadną osobę.

Docenienie:
Nastawienie intencji na wyższe cechy (takie jak świadomość, intuicja, odwaga, dojrzałość itp.) wznosi wszystkie przedsięwzięcia na nowy poziom!

Efekt  4:
Zwiększona zdolność do wyrażania i komunikowania głównej wizji projektu w sposób międzykulturowy w szerokim spektrum partnerstw i sieci.

Główne spostrzeżenia:
W złożonych ekosystemach organizacyjnych (z udziałem wielu interesariuszy) istnieje wiele warstw narracji, odpowiednich dla różnych grup partnerstw i sieci.

Docenienie:
Jakość artykulacji w Planie Działania Bafut Ecovillege lub Drugim Dokumencie Strategicznym EcoCamp była wysoka, a umiejętności komunikacyjne w zespole silne. Story Board był świetnym narzędziem do nauki!

Efekt  5:Zwiększona wiedza na temat rdzennych sposobów uczenia się, takich jak oparte na tradycyjnej koncepcji rytuału przejścia.

Główne spostrzeżenia: Tradycyjne społeczności i systemy pokrewieństwa nakładające się na nowoczesne struktury organizacji obywatelskich (takie jak stowarzyszenia) tworzą bardzo interesujące możliwości długoterminowych relacji. Mogą one organizować rytuały przejścia nowego pokolenia osób liderskich, których brakuje nam w Europie.Docenienie:Miałam zaszczyt spotkać się z dwoma reprezentantami rdzennych starszyzn (Joshua i Cacique z plemienia Huni Kuin Kaxinawa w Brazylii) i uczestniczyć w ceremonii uzdrawiania.

Rozszerzone podziękowania dla innych osób, które przyczyniły się do tego doświadczenia job-shadowing: Asia Humka (koordynator programu Erasmus+), Konkankoh Joshua, Milene Montanha, Koh Crystel, Koh Herman, Elizabeth, Nuno Rosado, Christy Miller.

W wersji angielskiej artykułu dostępnej pod tym linkiem znajdują się dodatkowe materiały i studia przypadków dostępne w języku angielskim.

Podziękowania

Monte do Cardal – farma Susan i Warda [ współpraca poboczna i projekt ]

Rozszerzona wdzięczność dla Susan Jane Norrie i Warda, którzy umożliwili mi dłuższy wynajem na ich organicznej farmie, gdzie znajduje się biuro African Way i pierwszy EcoCamp African Way. Dzięki temu przedłużeniu ukończyliśmy dodatkowy wspólny projekt strony internetowej sztuki dla Susan: NORRIEART.COM. Oboje artyści mają ogromne bogactwo życiowych dzieł sztuki i byli wspierającymi i życzliwymi gospodarzami pod każdym względem.

Joanna Bojczewska – założycielka Agro-Perma-Lab i Sieci Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska. Absolwentka London School of Economics (LSE) na Wydziale Antropologii Społecznej. Joanna jest wieloletnią edukatorką Agroekologii i Permakultury oraz integralną projektantką innowacji społecznych, współpracującą na arenie międzynarodowej w różnych projektach transformacyjnego uczenia się, odnowy ekologicznej i świadomych systemów żywnościowych.

Zdjęcia: Joanna Bojczewska

Wyjazd odbył się w ramach projektu „EduGlow” finansowanego przez Unię Europejską.