KOBIETY i AGROEKOLOGIA – rozpoczynamy rekrutację!

Serdecznie zapraszamy rolniczki i producentki żywności do udziału w projekcie mającym na celu rozwijanie umiejętności rzeczniczych oraz stworzenie wspólnego programu edukacji i promowania agroekologii jako podejścia wspierającego różnorodność, poszanowanie dla przyrody, zrównoważone praktyki rolnicze oraz prawa lokalnych społeczności. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 5 sierpnia!

Seria spotkań będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktu z innymi aktywnymi kobietami z terenu Europy Środkowej. Wspólnie porozmawiamy o tym, z jakimi wyzwaniami muszą radzić sobie rolniczki i zastanowimy się, jak lepiej zadbać o swoje potrzeby, wspierać się oraz docierać ze swoimi postulatami nt. potrzebnych zmian do decydentów.

KIEDY I GDZIE?

Spotkania odbędą się online oraz stacjonarnie. Rozpoczynamy już w sierpniu – szczegóły prześlemy zarejestrowanym uczestniczkom drogą mailową.

W ramach projektu weźmiesz udział w:

  • 2-godzinnym wprowadzającym szkoleniu online, podczas którego wspólnie zastanowimy się nad wyzwaniami i potrzebami rolniczek i kobiet mieszkających na wsi (sierpień ’24),
  • 4-godzinnym szkoleniu online rozwijającym kompetencje rzecznicze, formułowanie postulatów, zabieranie głosu w ważnych sprawach (wrzesień ’24),
  • 4-dniowym zjeździe szkoleniowo-integracyjnym w Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym (Grzybów, 18-21 października ’24), podczas którego poznasz inne aktywne kobiety działające dla swoich społeczności lokalnych i promujące wartości agroekologii.

REJESTRACJA (do 5.08): kliknij tu

Więcej informacji do ściągnięcia tutaj.


Projekt skierowany jest do kobiet z Europy Środkowo-Wschodniej i realizowany jest przez Fundację AgroPermaLab dzięki wsparciu finansowemu Funduszy Wyszegradzkich (Visegrad Fund). Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Lokalnych Inicjatyw Żywnościowych (AMPI) z Czech, Parlament Młodzieży Wiejskiej ze Słowacji oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.