Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury

15-16 maja 2021 roku, we współpracy z Biennale Warszawa zorganizowałyśmy Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury pod hasłem: WSPÓLNOTA, WRAŻLIWOŚĆ, WYOBRAŹNIA.


Plakat PL / EN

Było to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, skierowane do osób zajmujących się permakulturą, ale także do szerokiego grona odbiorców – do tych wszystkich, którzy czują, że potrzebujemy rozwiązań umożliwiających pozyskiwanie zdrowszego pożywienia, życie w zgodzie z naturą i jej rytmem oraz uzdrawianie planety, tak aby i ona mogła uzdrawiać nas. Do udziału zaproszono aktywistów i aktywistki z ogrodów społecznościowych, kooperatyw społecznych i spółdzielni spożywczych, rodzinnych ogródków działkowych, RWS-ów oraz rolników, ogrodników i pionierów permakultury.

Na świecie, od Londynu po Detroit, ruch permakultury przyczynił się do przekształcenia wielu przestrzeni miejskich w życiodajne ogrody. Pora na polskie miasta! Zaczynamy od stolicy, która może wykorzystać ten sposób wspierania rolnictwa i ogrodnictwa miejskiego oraz projektowania ekosystemów i społeczności, by zastosować go w pandemicznej i postpandemicznej rzeczywistości. Warszawa ma szansę być wymieniana obok takich miast jak Amsterdam, Paryż czy Wiedeń, który w ostatnich latach wspiera zakładanie miejskich farm i ogródków, a obszary zielone miasta zajmują ponad 16% jego powierzchni.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że zaczęliśmy czuć większą potrzebę kontaktu z przyrodą. Wielu z nas wróciło do aktywności związanych z uprawianiem balkonowych czy przydomowych ogródków, a także zainteresowało się miejskim rolnictwem, tworzeniem ogrodów społecznościowych i poszukiwaniem zdrowych ekologicznych warzyw od lokalnych rolników. Permakultura może teraz zostać użyta do przekształcenia współczesnych miast, a kluczową rolę odegrają w tym zakresie edukatorzy i edukatorki, którzy mogą mieć realny wpływ na kreowanie nowych, zrównoważonych systemów miejskich.


W ramach Międzynarodowego Forum Edukatorów i Edukatorek Permakultury 15 maja odbył się kilkugodzinny zamknięty warsztat online skierowany do uczestników wybranych w procesie rekrutacji. Drugiego dnia, 16 maja, forum miało charakter otwarty i było dostępne dla szerokiej publiczności z Polski i ze świata na kanałach społecznościowych Biennale Warszawa. Materiał video z nagraniem całego Forum znajduje się tutaj.

Podczas forum przyglądaliśmy się, w jaki sposób możemy się włączyć w proces transformacji systemu żywnościowego, tak byśmy wszyscy mogli czerpać korzyści ze zdrowszej żywności i współtworzyć warunki do jej wytwarzania. Jak poradzić sobie z obecnymi zmianami społecznymi i klimatycznymi i co może stanowić alternatywę dla poprzedniego systemu?

Celem tego spotkania było dzielenie się praktycznymi narzędziami edukacji permakulturowej, osobistymi filozofiami i inspirującymi doświadczeniami. Jeśli rozumiemy permakulturę nie tylko jako narzędzie projektowania ogrodów, siedlisk czy ekowiosek, ale też szerzej jako możliwość tworzenia głębokich relacji z ziemią i z ludźmi, zawiązywania społeczności wytwarzającej żywność dzisiaj oraz w postpandemicznej przyszłości, to może stać się ona wehikułem przemian społecznych, ekologicznych i ekonomicznych, a edukacja będzie w nich odgrywać ważną rolę. Współtworzyliśmy zatem wiedzę, czerpiąc z naszych doświadczeń i już opracowanych narzędzi, a także wzajemnie się inspirując. Pytaliśmy, w jaki sposób możemy rozwijać się jako nauczyciele permakultury i jak możemy zachęcać innych, by również chcieli podążać tym tropem? Jak mówić o wzajemnych połączeniach, które stworzą zdrową i zrównoważoną całość osadzoną w etyce troski o Ziemię, o ludzi i o wszystkie inne istoty żyjące na naszej planecie?

Program publiczny forum (16 maja) był podzielony na trzy bloki tematyczne zogniskowane wokół trzech wartości. Były to WRAŻLIWOŚĆ, WYOBRAŹNIA i WSPÓLNOTA, uznaliśmy je bowiem za kluczowe w myśleniu o edukacji i permakulturze. Swoje pomysły przedstawili doświadczeni edukatorzy z Polski oraz pedagodzy z międzynarodowego kolektywu biorący udział w projekcie „The Supermarket Museum”, realizowanym przez fundację Agro-Perma-Lab. Dołączyli do nas również światowej sławy nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem: Rosemary Morrow (współzałożycielka The Blue Mountains Permaculture Institute, liderka nieformalnej edukacji permakultury, autorka wielu publikacji, w tym między innymi podręcznika dla edukatorów Training Permaculture Teachers), Alfred Decker (założyciel 12 Principles Permaculture Design i Permaculture Barcelona, doświadczony nauczyciel i projektant) oraz Tomas Remiarz (nauczyciel z ponad dwudziestoletnim stażem; tworzył inicjatywy i społeczności permakulturowe w Wielkiej Brytanii, rozwijał badania naukowe w Permaculture Association UK oraz szkolił w różnych częściach Europy).

Spotkanie odbyło się w języku angielskim.


PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ Fundację Agro-Perma-Lab, we współpracy z Biennale WarszawaKrajowym Ośrodkiem Zmian Klimatu oraz siecią Nyéléni Polska.

PARTNERZY PROJEKTU
W projekcie bierze udział 5 organizacji z zagranicy: Asociación La Bolina z Hiszpanii, Permakultura na Ukrainie, Lebende Samen – Living Seeds z Niemiec, Asociace místních potravinových iniciativ z Czech


FINANSOWANIE: European Cultural Foundation. Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa.