Muzeum Supermarketu (web-doc) – futurystyczne wizje w czasach postwzrostu

Muzeum Supermarketu to międzynarodowa współpraca artystów, liderów agroekologii i edukatorów permakultury z Europy dla przeobrażenia naszego systemu żywności. Projekt odpowiada na pytanie: Jak będziemy ŻYĆ RAZEM w kontekście krzyżujących się ze sobą kryzysów – klimatycznego, ekologicznego, ekonomicznego i społecznego oraz wiążących się z nimi ograniczeniami?

Kontekst globalny web-docu Muzeum Supermarketu

Jedzenie to jedna z podstawowych potrzeb każdej istoty ludzkiej. Nadchodzący kryzys żywnościowy nie jest fikcją. Dominujący obecnie model rolnictwa przemysłowego tworzy niebezpiecznie wątłe społeczeństwa i ekosystemy. Skupia się on bowiem na wyeliminowaniurolników, globalizacji obszarów wiejskich i ich przekształceniu w globalne fabryki żywności. Skumulowane negatywne skutki jego oddziaływania, prowadzące do wyczerpywania zasobów naturalnych, w niepokojący sposób pozostają jednak niezauważone przez znacznączęść społeczeństwa.

Potrzebujemy rozwiązań, które umożliwią produkowanie i cieszenie się zdrowszym jedzeniem, życiem w zgodzie z naturą i jej rytmem oraz uzdrowienie planety, żeby i ona mogła nas uzdrawiać. Pandemia COVID-19, masowe migracje oraz kryzys klimatyczny jak nigdy dotąd pokazują, że musimy szukać nowych rozwiązań, a także wykorzystywać te, które już istnieją. Na całym świecie nowe inicjatywy działające na skraju mainstreamu albo w niszowych obszarach torują drogę dla dostrojenia nowego, bardziej wrażliwego i świadomego ekologicznie społecznego DNA do biosfery naszej planety. 


Co stoi za ideą Muzeum Supermarketu?

Grupa artystów, liderów agroekologii i permakultury oraz wolontariuszy stworzy internetową międzynarodową wystawę audiowizualną „The Supermarket Museum” a w Warszawie, 15-16 MAJA 2021 odbędzie się w ramach projektu spotkanie inspirujących pionierów agroekologicznych alternatyw – Międzynarodowe Forum Edukatorów Permakultury i Agroeologii.

Muzeum Supermarketu i Jadalne Miasto Warszawa powstały w ramach współpracy dwóch podmiotów:  Fundacji Agro-Perma-Lab i Biennale Warszawa. Proponujemy dwie różne refleksje dotyczące tego, jak możemy się na powrót uniezależnić od wielkiego przemysłu spożywczego oraz rozwijać i wspierać miejskie rolnictwo i ogrodnictwo, lokalne inicjatywy żywnościowe oraz rolniczki i rolników, którzy doceniają założenia regeneracji i ekologii.

Projekt na na celu wzmocnienie wspólnej przestrzeni publicznej w Europie, jako przestrzeni zmierzającej w kierunku suwerenności żywnościowej, opartej na lokalności i uniwersalnych wartościach praw człowieka dotyczących dostępu do zdrowego pożywienia i mądrego wykorzystywania zasobów Ziemi. Poprzez stworzenie futurystycznego obrazu przeobrażonych, zrównoważonych lokalnych systemów żywnościowych z perspektywy 2030 roku, projekt, poruszy takie kwestie jak budowanie solidarności w zakresie praw pracowników supermarketów i wytwórców żywności, znikanie lokalnych producentów żywności oraz ogromny ślad klimatyczny długich łańcuchów dystrybucji żywności.

System żywnościowy supermarketów i jego kulturowe, ekonomiczne i ekologiczne konsekwencje są niebezpiecznie kruche i oparte na wartościach bardzo odległych od solidarności:

  • u podstaw wartości ekonomicznego modelu supermarketu jest osiągnięcie zysku, brak poszanowania społeczności lokalnych, brak poszanowania różnorodności kulturowej i biologicznej,
  • model supermarketu niszczy małe gospodarstwa, monopolizuje lokalne systemy żywnościowe i nie szanuje godności pracowników, często też unika płacenia podatków,
  • długołańcuchowa produkcja, dystrybucja i kwestie związane z odpadami szkodzą środowisku i zdrowiu.

O tym dlaczego kultura supermarketu wymaga głębokiego przemyślenia i zmiany możesz przeczytać na stronie Kampanii Kooperatywy Dobrze „Dlaczego NIE KUPUJĘ w Supermarkecie” oraz w broszurze. O paradygmacie ekonomicznym opartym na nieustającym wzroście gospodarczym i jego nieuniknionym załamywaniu się systemu możesz przeczytać na stronie Postwzrost.pl. O ruchu Suwerenności Żywnościowej, więcej na stronie sieci Nyeleni Polska i Nyeleni Europe


Co wspólnie stworzymy?

MIĘDZYNARODOWE FORUM EDUKATOREK I EDUKATORÓW PERMAKULTURY

Międzynarodowe Forum Edukatorek i Edukatorów Permakultury będzie pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce. Pragniemy dać możliwość rozwoju osobom, które już są aktywnymi liderkami i liderami społeczności permakulturowych oraz tym, którzy dopiero zaczynają swoją ścieżkę edukatorek i  edukatorów. Zapraszamy ogrodników pracujących w permakulturze, edukatorek i edukatorów naturalnego budownictwa i pionierów permakultury do zgłoszeń i udziału.

WEB-DOC – MUZEUM SUPERMARKETU ONLINE

Rezyltatem rozwoju indywidualnych projektów przez edukatorów będzie wirtualna wystawa w formie web-doc’a na stronie Muzeum Supermarketu. Poszczególne projekty będą bazować na doświadczeniu i wizjonerskich podejściach edukatorów. Przedstawią zakres pedagogicznych zagadnień i efektywnych metod dla uczenia uprawy żywności i dla projektowania permakulturowej edukacji. Idee te zostaną zaprezentowane w różnych audio-wizualnych formach, takich jak podcasty, foto-eseje czy krótkie filmy.

NARZĘDZIOWNIK EDUKATORÓW PERMAKULTURY

Edukatorzy kolektywu jak i uczestnicy Forum zaprezentują wybrane tematy projektowania edukacji, rozwoju nauczycielskiego warsztatu i pedagogiki permakulturowej w formie Streszczeń Dobrych Praktyk (Abstracts of Good Practice). Narzędzia te zostaną przedstawione podczas Forum w Warszawie, a następnie udostępnione Open Source w wersjach pdf na stronach Agro-Perma-Lab i Biennale Warszawy.


PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ Fundację Agro-Perma-Lab, we współpracy z Biennale WarszawaKrajowym Ośrodkiem Zmian Klimatu oraz siecią Nyéléni Polska.

PARTNERZY PROJEKTU
W projekcie bierze udział 5 organizacji z zagranicy: Asociación La Bolina z Hiszpanii, Permakultura na Ukrainie, Lebende Samen – Living Seeds z Niemiec, Asociace místních potravinových iniciativ z Czech


FINANSOWANIE: European Cultural Foundation. Projekt współfinansowany przez m.st. Warszawa.