Nic o nas bez nas, czyli nowy projekt dla rolniczek

Z jakimi problemami mierzą się kobiety i społeczność LGBTQ+ w rolnictwie i na terenach wiejskich? Co robią, aby to przezwyciężać i dlaczego ich głos jest wciąż za mało słyszany? Odpowiedzi na te pytania szukamy wraz z 14 partnerami z Europy w ramach projektu badawczego SWIFT – Supporting Women-led Innovations in Farming and Rural Territories.

Głównym założeniem SWIFT jest wspieranie praktyk, które mają na celu przejście w kierunku bardziej zrównoważonego i włączającego rozwoju obszarów wiejskich w Europie. Cel ten jest realizowany poprzez wspieranie inicjatyw kobiecych podejmowanych na rzecz zmian w rolnictwie, a także poprzez promowanie równości płci na obszarach wiejskich i przyjmuje perspektywę feministyczną, intersekcjonalną i opartą na prawach człowieka.

SWIFT powstał jako konsorcjum organizacji akademickich, chłopskich i społecznych oraz osób prywatnych. Idea projektu narodziła się w gronie badaczy i aktywistów, którzy zidentyfikowali główne potrzeby i wyzwania, z jakimi mierzą się kobiety i społeczność LGBTQI+ w rolnictwie i na terenach wiejskich (dyskryminacja ze względu na płeć, nierówny dostęp do edukacji i zasobów, ograniczony dostęp do ziemi, brak reprezentacji w sektorze wiejskim i rolno-spożywczym oraz na uczelniach rolniczych itp.).

Celem SWIFT-u jest usunięcie tych barier poprzez wspieranie sieci, w której spotykają się różnorodne organizacje kierowane głównie przez kobiety. W ramach tej grupy łączymy kropki i spotykamy się, aby wspólnie opracowywać zmiany polityczne, które:

 • zmniejszają nierówności,
 • wspierają sprawiedliwe systemy żywnościowe, które biorą pod uwagę potrzeby rolniczek i konsumentów
 • dążą do zmiany społecznej, poprzez uwzględnienie perspektywy feministycznej.

Z tego powodu, kluczowa w projekcie jest wymiana i sieciowanie inicjatyw rolniczek z Europy, a także innych terytoriów takich jak Brazylia czy Stany Zjednoczone. W SWIFT zaangażowanych jest 21 takich inicjatyw kobiecych.

W ramach projektu podejmujemy następujące działania:

 1. Zaprojektowanie i przetestowanie innowacyjnej metodologii badań w oparciu o podejście feministyczne i perspektywę opartą na prawach człowieka.
 2. Opracowanie przekrojowej metodologii i narzędzi do analizy inicjatyw kobiecych oraz społeczności LGBTIQ+ w rolnictwie i systemach żywnościowych.
 3. Wzmocnienie głosu kobiet podejmujących innowacyjne działania na obszarach wiejskich, umożliwienie różnym grupom interesariuszy podjęcie działań na rzecz zmian.
 4. Opracowanie i przetestowanie praktycznych narzędzi służących przekształceniu polityk rolnych i wiejskich w oparciu o ramy koncepcyjne projektu SWIFT.
 5. Skalowanie perspektyw feministycznych i opartych na prawach człowieka w zrównoważonych obszarach wiejskich rozwoju i polityki rolnej.

  Projekt oficjalnie rozpoczął się w marcu 2023 w położonym w górach agroekologicznym gospodarstwie w Hiszpanii.

  Partnerzy projektu:

  • Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) (Spain)
  • Universitat Poliècnica de Valéncia (Affiliated, UPV) (Spain)
  • Universitaet fuer Bodenkultur Wien (BOKU) (Austria)
  • Wageningen University (WU) (Netherlands)Réseau International Urgenci (URG) (France)
  • European Coordination Via Campesina (ECVC) Belgium
  • Oxfam Solidarité – Oxfam Solidariteit (OXFAM) BelgiumFundació Universitaria Balmes (UVIC) Spain
  • Institute of Rural and Agricultural Development (IRWIR) (Poland)
  • Centro de Estudos Sociais Universidade de Coimbra (CES) (Portugal)
  • Centro Internazionale Crocevia Onlus (CIC) (Italy)
  • Gender Centre, Graduate Institute for International and Development Studies, Geneva (IHEID) (Switzerland)
  • Friends of the Earth Europe (FoEE) (Belgium)

  Jako efekt naszych wspólnych prac powstaną:

  • Nowatorskie metody i podejścia do wspierania innowacji prowadzonych przez kobiety w dziedzinie agroekologii i obszarów wiejskich w całej Europie
  • Wystawa fotografii, nagrań audiowizualnych i sztuki
  • Podcasty
  • Artykuły i opis podejmowanych polityk
  • Poradniki i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji w zakresie budżetowania uwzględniającego aspekt płci
  • Komiks o dialogach politycznych UE

  Czas trwania: 01.01.2023 – 31.12.2026 r.

  Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach programu Horizon.

  Po więcej informacji, zajrzyjcie na stronę projektu: https://swiftproject.eu/