POJEDŹ Z NAMI DO HISZPANII W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Działasz na rzecz transformacji społecznej i ekologicznej na terenach wiejskich? Należysz do oddolnej inicjatywy i chcesz nauczyć się pracować w duchu zrównoważonego rozwoju?
Zgłoś się na warsztaty, które organizujemy wspólnie z Ulex South!

Coraz więcej osób zauważa, że obecny system, który charakteryzuje się przyspieszeniem na wszystkich przestrzeniach życia i promuje indywidualny zysk ponad wzajemną troskę, jest nie do utrzymania w
dłuższej perspektywie. Potrzebujemy głębokiej transformacji, która przywróci stabilność środowiska
naturalnego i uzdrowi relacje międzyludzkie.

Fundacja Agro-Perma-Lab we współpracy z organizacją Ulex South, działającą na południu Hiszpanii, zapraszają na warsztaty dla osób, które już teraz działają na rzecz transformacji naszego systemu na bardziej empatyczny i zrównoważony, głownie na terenach wiejskich. Jeśli należysz do oddolnej inicjatywy lub formalnej organizacji i chcesz, aby:

 • opierała się na głębokich i troskliwych relacjach, 
 • była odporna na wyzwania, takie jak wewnętrzne konflikty czy niestabilność finansowa,
 • pozwalała osobom członkowskim rozwijać siebie, a dzięki temu również Twoją grupę,

zgłoś się i weź udział w jednym z oferowanych przez nas warsztatów.

W zależności od Twoich potrzeb i zainteresowań możesz wybrać jeden z sześciu tematów:

 • Holistyczne nauczanie w edukacji dla dorosłych,
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji: Różnorodność i władza w środowisku edukacyjnym,
 • Transformacja konfliktu dla osób trenerskich,
 • Zrównoważona ekonomia w edukacji społecznej,
 • Umiejętności liderskie i inteligencja emocjonalna dla osób edukatorskich,
 • Rozwój organizacyjny dla instytucji kształcenia dorosłych

Ofertę warsztatów kierujemy przede wszystkim do osób zaangażowanych w oddolne inicjatywy spożywcze (RWS-y, kooperatywy spożywcze) i wiejskie (np. Koła Gospodyń Wiejskich), lub związanych z działalnością i/lub edukacją w takich tematach jak: permakultura, agroekologia, suwerenność
żywnościowa, ekonomia społeczna i solidarna, głęboka ekologia, migracje, transformacja społeczno-ekologiczna. Pierwszeństwo w naborze mają osoby działające lub planujące działać na obszarach wiejskich i w małych ośrodkach miejskich, w których dostęp do edukacji pozaformalnej jest ograniczony.

Do udziału zapraszamy osoby, które nabytymi wiedzą i umiejętnościami chcą dzielić się z pozostałymi członkiniami i członkami swojej inicjatywy, organizacji lub społeczności lokalnej. Uwspólnianie zasobów i współpraca, tak często widoczne w środowisku naturalnym, jest bowiem podstawowym elementem
zrównoważonego i stabilnego świata.

Warsztaty odbywają się w języku angielskim, stąd wymagana jest zaawansowana znajomość tego języka.

Każda osoba może wziąć udział w jednym wybranym warsztacie.

Każda osoba wybrana do udziału w warsztacie zobowiązuje się do:

 • udziału w spotkaniu online przed wyjazdem,
 • udziału w całym warsztacie,
 • udziału w spotkaniu ewaluacyjnym online po powrocie do Polski,
 • zrealizowania działania upowszechniającego zdobytą wiedzę w swojej społeczności lokalnej.

W ramach projektu pokryte są koszty:

 • podróży (do 250 euro),
 • pobytu i wyżywienia,
 • udziału w warsztatach,
 • udziału w spotkaniu przed wyjazdem i spotkaniu ewaluacyjnym.

O ORGANIZACJI PRZYJMUJĄCEJ

Osoby uczestniczące ugości La Bolina. Jest to inicjatywa, która powstała w 2017 r. i stanowi przestrzeń regeneracji, rolnictwa ekologicznego i integracji społecznej. Projekty realizowane przez La Bolinę mają charakter kompleksowy i dostosowują się do aktualnego kontekstu polityczno-społecznego. Zamiast traktować poszczególne elementy systemu odrębnie, starają się zwrócić uwagę na wzajemne powiązania między sposobem produkcji żywności, zmianą klimatu, migracjami i ich ujęciem w prawie azylowym, politykami lokalnymi i państwową, potrzebami ludzkimi, dostępem do ziemi.

Ważnym elementem projektu jest wspieranie osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. La Bolina oferuje im programy edukacji permakulturowej, agroekologicznej, przedsiębiorczej, a także praktyki w przedsiębiorstwach ekologicznych. W ten sposób osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa otrzymują szansę na godne życie, przy okazji osiedlając się w regionie doświadczającym procesu depopulacji.

La Bolina to również gospodarstwo rolne, które współpracuje z restauracjami i lokalnymi sklepami ekologicznymi, a także przygotowuje cotygodniowe paczki z produktami własnymi i innych lokalnych gopodarstw. Jednocześnie osoby działające w La Bolina nawiązały bliskie relacje z lokalną
społecznością, dzięki czemu poznały zarówno jej potrzeby i aspiracje, jak i tradycje związane z kulturą i ziemią. Ze swojej strony projekt oferuje wgląd do krytycznej perspektywy na temat złożoności globalnego systemu oraz potrzeb włączania osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, a także rozwoju rolnictwa regeneracyjnego i lokalnych systemów produkcji i konsumpcji żywności.
Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywą, jej wartościami i działaniami: https://labolina.org/en/home/the-bolina/

Aby zgłosić się dna wyjazd, skontaktuj się z Asią Humką: asia@agropermalab.org do dnia 15 maja 2022 r.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Empowering sustainable and citizen-led transformation in rural communities through adult education” finansowanego przez Unię Europejską.