Poradniki edukacyjne dla Sieci Zagród Edukacyjnych (CDR): Nasiona, Agrobioróżnorodność, Permakultura

Trzy zespoły autorskie Fundacji Agro-Perma-Lab opracowały w listopadzie 2020 roku trzy poradniki edukacyjne dla Sieci Zagród Edukacyjnych. Publikacje zostały zrealizowane w ramach współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddziałem w Krakowie.

Poradniki zawierają kluczowe zagadnienia potrzebne do zrealizowania zajęć dydaktycznych z uczestnikami w wieku szkolnym w zagrodach, w ogrodach edukacyjnych i społecznościowych. Przydadzą się edukatorom chcącym urozmaicić swoje zajęcia i ofertę edukacyjną o ciekawe scenariusze warsztatowe. Trzy opracowane poradniki* to:

Nasiona w naszych rękach – praktyka i edukacja PDF
Edukacyjne scenariusze permakultury w ogrodzie jadalnym PDF
Agrobioróżnorodność i gospodarka w obiegu zamkniętym. Znaczenie praktyk rolnych dla ochrony klimatu. PDF

Projekt został sfinansowany ze środków CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie.

*Publikacja bezpłatna przygotowana w zakresie operacji pn. „VI Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021.