Projekt AgroPermaLab NASIONA: badanie, szkolenie i pilotaż w temacie Społecznościowych Domów Nasion

Agro-Perma-Lab NASIONA to trzyfazowy projekt dotyczący zachowywania nasion oraz wspierania społecznych domów nasion.

Pierwsza faza projektu polegać będzie na badaniu – wywiadach z osobami doświadczonymi w tematyce zachowywania nasion. Na ten podstawie powstanie publikacja – studia przypadków różnych podejść. Drugi element projektu to trening na temat technik zachowywania nasion, budowy domów nasion i kontekstu społecznego, politycznego i ekologicznego tematyki nasiennictwa. Trzecia faza projektu to budowa Kaczawskiego Domu Nasion wraz z publikacjami (filmami oraz przewodnikami) jak zbudować taki dom nasion.

Mapa projektu. Koordynacja: Joanna Bojczewska (joanna@agropermalab.org); Weronika Koralewska (weronika@agropermalab.org)


Czym jest projekt Agro-Perma-Lab: NASIONA? Zajrzyj do artykułu na łamach czasopisma ,,Zielone Wiadomości”.

Badanie: podcasty i wywiady z nasiennikami

Publikacja: Nasiennicy i ich domy nasion

Trening: Agro-Perma-Lab NASIONA 2021

Wykład Otwarte: Agro-Perma-Lab Nasiona (video)

Pilotaż: Społecznościowy Dom Nasion