Rozwiązania dla miast – wyjazd edukacyjny do portugalskiej organizacji Live With Earth w ramach mobilności Erasmus+

Udział w programie job-shadowingu w Portugalii z organizacją LiveWithEarth (LWE) okazał się oświecającą i transformacyjną podróżą. Dwutygodniowe zanurzenie się w świat permakultury i zrównoważonych praktyk nie tylko poszerzyło moją wiedzę, ale także pogłębiło uznanie dla natury i wspólnotowych działań na rzecz zielonej przyszłości.

Po przybyciu zostałam serdecznie powitana przez zespół LWE, który przedstawił swoją misję i projekty organizacji. LiveWithEarth koncentruje się na promowaniu zrównoważonego życia poprzez permakulturę, ekobudownictwo i edukację ekologiczną. Pasja i zaangażowanie zespołu były widoczne od razu, co wprowadziło nas wszystkich w pozytywny nastrój na nadchodzące dni.

Pierwszy tydzień był wypełniony praktycznymi zajęciami i sesjami edukacyjnymi. Rozpoczęliśmy od sezonowych praktyk niezbędnych do pielęgnacji ziemi w ogrodzie organizacji. Te działania dostarczyły mi praktycznego zrozumienia cyklicznej natury w tej lokalizacji geograficznej.

Jednym z najważniejszych momentów było nauczenie się, jak czytać i współdziałać z krajobrazem. Prowadzone spacery po okolicy pomogły mi zrozumieć lokalny ekosystem i znaczenie bioróżnorodności. Nauczyliśmy się identyfikować różne gatunki roślin w ogrodzie, ich właściwości oraz role w ekosystemie.

Kluczową umiejętnością, którą zdobyłam, było wytwarzanie naturalnych pigmentów przy użyciu lokalnej gliny i ziemi, która na tym terenie jest bogata w szeroki zakres odcieni. Ta zrównoważona praktyka podkreśliła znaczenie zasobów naturalnych i tworzenia przyjaznych komponentów konstrukcyjnych mogących zostać wykorzystanych na terenach miejskich.

Ekscytującym segmentem było uczenie się o eko-sztuce i eko-projektowaniu, krok po kroku. Obserwowałam jak ekstraktować, przetwarzać i używać naturalnych pigmentów, które następnie były stosowane w kreatywnych projektach oraz warsztatach. Ta działalność nie tylko rozwijała moją kreatywność, ale także podkreśliła znaczenie zrównoważonych praktyk artystycznych.

Jednym z najbardziej satysfakcjonujących aspektów było zaangażowanie się w społeczność LWE. Uczestniczyliśmy w pieszych wędrówkach w celu obserwacji przyrody oraz dyskusjach na temat świadomego konsumpcjonizmu i przygotowywania zdrowych posiłków. Wspólne posiłki, przygotowywane z lokalnych składników, podkreślały korzyści płynące ze świadomego jedzenia i zrównoważonego życia.

Podczas tej podróży wzięłam również udział w konferencjii oraz corocznym spotkaniu zespołu organizacji, dzieki czemu dowiedziałam się jakie jest podejście do współpracy w kulturach krajów południowo-europejskich. A jakie jest? Inne i bardzo inspirujące w porównaniu do sposobów współpracy w krajach Europy wschodniej.

Doświadczenie to było czymś znacznie więcej niż samym przedsięwzięciem edukacyjnym; była to głęboka podróż do serca zrównoważonego życia. Umiejętności i wiedza, które zdobyłam, są bezcenne i z pewnością wpłyną na przyszłe projekty i inicjatywy na terenach miast.

Współpraca podkreśliła znaczenie praktycznej nauki i konieczność podejścia wspólnotowego do zrównoważonego rozwoju. Wracając do APLab, zabieram ze sobą odnowione zaangażowanie w promowanie ochrony środowiska i zrównoważonych praktyk na terenach miejskich.

Podsumowując, doświadczenie job-shadowingu było niezwykłą przygodą, która wzbogaciła moje zrozumienie permakultury i zrównoważonego życia. Wzmocniło znaczenie wspólnoty, kreatywności i ciągłego uczenia się we wspólnych działaniach na rzecz zielonej, bardziej zrównoważonej przyszłości.

Wyjazd odbył się w ramach projektu Erasmus+ „EduGlow” finansowanego przez Unię Europejską.