Zielone przystanie dla Ukrainy

W ramach wsparcia dla uciekających przed wojną w Ukrainie, powołane zostało kilka inicjatyw mapujących gospodarstwa i miejsca goszczące przyjaznym schronieniem. Inne inicjatywy związane są z aktywizacją społeczeństwa do podjęcia trudu uprawy żywności. 

https://greenroad.in.ua

Kiedy wybuchła wojna, dwie organizacje pozarządowe z Ukrainy „Permakultura na Ukrainie” i „Globalna sieć ekowiosek Ukrainy” zmobilizowały swoje sieci ekowiosek i centr permakultury, aby gościć przesiedlonych ludzi. Tysiące Ukraińców ucieka z targanej wojną Ukrainą w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca. Każdego dnia bombardowane są wschodnie miasta, miasteczka i wsie. Ponieważ wiele lokalizacji gospodarstw permakulturowych znajduje się na wsi, zapewniają one schronienie tym osobom na stałe lub tymczasowo. Wiele osób próbuje dotrzeć do zachodniej granicy, aby udać się w bezpieczniejsze miejsce w UE a w siedliskach ma bezpieczną „zieloną” przystań.

GEN Europe stworzyło sieć ekowiosek, gospodarstw i osób gotowych na przyjęcie Ukraińców oraz pomaga w zapewnieniu logistyki i pomocy przybywającym tam osobom. Projekt tan został nazwany „Zieloną drogą”. Jest już ponad 6o lokalizacji „Zielonej drogi” na Ukrainie i 270 oddziałów na całym świecie. Możesz zobaczyć mapę tutaj.

Założono też  z informacjami o tym, jak można wesprzeć projekt GEN Ukraina i Permakultura na Ukrainie.

Zebrane zostało i rozdystrybuowane ponad 10 000 EUR. Zebrane pieniądze są wydawane tylko na cele pokojowe: na poprawę warunków mieszkaniowych (często ludzie goszczą w starych, pustych domach bez niczego, a teraz jest zima), wyżywienie i transport.

Iryna Kazakova – koordynatorka projektu NGO Permaculture na Ukrainie nie traci ducha optymizmu, pomimo ogromnych wyzwań emocjonalnych, psychologicznych i infrastrukturalnych dla życia: „Myślimy o planach długoterminowych. Jak wszyscy wierzymy w zwycięstwo. Pytanie tylko, jak szybko nadejdzie, ile miast zostanie zniszczonych, a ilu ludzi stanie się bezdomnymi.”

Główne regiony rolnicze Ukrainy są cały czas atakowane. Między innymi dlatego próbuje się angażować w uprawę żywności osoby przebywające w ekowioskach i ośrodkach permakultury. W związku z tym konieczne jest znalezienie środków na dodatkowe maszyny rolnicze, aby przeciwdziałać kryzysowi żywnościowemu przynajmniej na szczeblu lokalnym.

Można wesprzeć Ukraińskich wytwórców żywności i rolników na kilka sposobów:

  • Ugościć Ukraińców. Można wypełnić formularz i umieścić swoje miejsca na naszej mapie.
  • Można pomóc  – przekazać darowizny na żywność i schronienia lub na maszyny rolnicze, które pomogą nam się rozwijać
  • Można pomóc niektórymi narzędziami lub maszynami jako pomoc humanitarna (piła łańcuchowa, generatory, traktory dwuwałowe lub inne)
https://greenroad.in.ua

Zasiej pokój, uprawiaj…

„Każdy odczuwa potrzebę zwiększenia w tym roku większej ilości jedzenia dla własnego bezpieczeństwa i dzielenia się – tak mówią nasi partnerzy z sieci permakultury. Ludzie proszą o ciągniki dwukołowe i inny sprzęt rolniczy na małą skalę. I do szklarni, i pasiek.”Zbiórka Akademii Spółdzielczości z Ukrainy 

Zamiast przygotowywać się do rozpoczęcia sezonu wiosennego, współpracujący spółdzielcy i rolnicy muszą bronić swoich rodzin i społeczności przed rosyjskim okupantem.

Pomimo wszystko, wśród społeczności Cooperative Academy* są rolnicy/czki i spółdzielcy/czynie – osoby gotowe aby dalej siać i pracować w sowich gospodarstwach. Osoby te chcą próbować utrzymać się i zapewnić lokalnej społeczności dostęp do żywności. Są gotowe aby zaryzykować pracę pod ostrzałem i atakami. Nie widzimy jednak innej drogi dla nich. Gdy jesteś rolnikiem/rolniczką i utrzymujesz się z produkcji żywności na swoim kawałku ziemi, najlepszą rzeczą jaką możesz robić dla swojej społeczności jest próba kontynuacji pracy na roli.

Zebrane pieniądze przeznaczymy na wyposażenie, które pomoże nam przetrwanie w schronach przeciwlotniczych i pracę w tych trudnych warunkach.

* organizacja pomagająca w rozwoju spółdzielczości w Ukrainie. Możesz przeczytać o niej więcej tutaj https://t.co/EDmY8rOm9v i obejrzeć wywiad z nami poniżej. Zbiórka jest koordynowana przez Irynę Volovyk linkedin.com/in/iryna-v… i Sofię Burtak linkedin.com/in/sofia-b… z Cooperative Academy w Dnieprze, z pomocą logistyczną Katarzyny Kalinowskiej (Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” – Warszawa) i Sary Vicari (arountheworld.coop z Rzymu), które będą odpowiedzialne za organizację zakupów potrzebnych rzeczy w Polsce i przesłanie ich do Ukrainy. https://www.youtube.com/embed/YwNpoqtK0hQ?feature=oembed