Projekty

Muzeum Supermarketu – futurystyczny projekt w czasach postwzrostu.

Muzeum Supermarketu to międzynarodowa współpraca artystów i liderów agroekologii z Europy dla przeobrażenia naszego systemu żywności. Projekt odpowiada na pytanie: „Jak będziemy ŻYĆ RAZEM w kontekście krzyżujących się ze sobą kryzysów – klimatycznego, ekologicznego, ekonomicznego i społecznego oraz wiążących się z nimi ograniczeniami?” Grupa artystów, liderów agroekologii i permakultury oraz wolontariuszy stworzy internetową międzynarodową wystawę audiowizualną „The Supermarket Museum” a w Warszawie, 15-16 MAJA 2021 odbędzie się w ramach projektu spotkanie inspirujących pionierów agroekologicznych alternatyw – Międzynarodowe Forum Edukatorów Permakultury i Agroeologii. Fundacja Agro-Perma-Lab otrzymała na projekt grant z Funduszu Kultury Solidarności. Fundusz wspiera pomysłowe inicjatywy kulturalne, które wzmacniają solidarność i zajmują się następstwami pandemii dla społeczeństw europejskich.

Projekt realizowany będzie do grudnia 2021 i współfinansowany jest ze środków European Cultural Foundation.

Projekt ,,AgroPermaLab: Nasiona” – badanie, szkolenie, pilotaż w temacie Społecznościowych Domów Nasion.

,,Agro-Perma-Lab: Nasiona” to trzyfazowy projekt dotyczący zachowywania nasion oraz wspierania społecznych domów nasion. Pierwsza faza projektu polegać będzie na badaniu – wywiadach z osobami doświadczonymi w tematyce zachowywania nasion. Na ten podstawie powstanie publikacja – studia przypadków różnych podejść. Drugi element projektu to trening na temat technik zachowywania nasion, budowy domów nasion i kontekstu społecznego, politycznego i ekologicznego tematyki nasiennictwa. Trzecia faza projektu to budowa Kaczawskiego Domu Nasion wraz z publikacjami (filmami oraz przewodnikami) jak zbudować taki dom nasion.

Projekt współfinansowany jest ze środków Community Seed Banks Academy oraz we współpracy z Ptasią Doliną.

Projekt ,,AgroPermaLab: Nasiona” – badanie, szkolenie, pilotaż w temacie Społecznościowych Domów Nasion.

Poradniki edukacyjne dla Sieci Zagród Edukacyjnych (CDR): Nasiona, Agrobioróżnorodność, Permakultura.

Trzy zespoły autorskie Fundacji Agro-Perma-Lab opracowały w listopadzie 2020 roku trzy poradniki edukacyjne dla Sieci Zagród Edukacyjnych. Publikacje zostały zrealizowane w ramach współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddziałem w Krakowie. Poradniki zawierają kluczowe zagadnienia potrzebne do zrealizowania zajęć dydaktycznych z uczestnikami w wieku szkolnym w zagrodach, w ogrodach edukacyjnych i społecznościowych. Przydadzą się edukatorom chcącym urozmaicić swoje zajęcia i ofertę edukacyjną o ciekawe scenariusze warsztatowe. Trzy opracowane poradniki to:

Nasiona w naszych rękach – praktyka i edukacja

Edukacyjne scenariusze permakultury w ogrodzie jadalnym

Agrobioróżnorodność i gospodarka w obiegu zamkniętym. Znaczenie praktyk rolnych dla ochrony klimatu.

Projekt finansowany ze środków CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Projekt FAO „TAPE” (Tool for Agroecology Performance Evaluation) – pilotaż badania i ewaluacji wydajności agroekologii w gospodarstwach rolnych.

We współpracy z międzynarodową organizacją Schola Campesina na przełomie 2020 i 2021 testujemy TAPE (Tool for Agroecology Perrfomance Evaluation) – Narzędzie Ewaluacji Wydajności Agroekologii rozwinięte w ramach FAO – Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Badanie prowadzone jest w Europie Wschodniej, na Kaukazie, w Bałkanach i Centralnej Azji. Testowanie TAPE odbędzie się na terytorium Województwa Śląskiego, gdzie zostanie poddane ocenie 15 agro-ekosystemów gospodarstw produkujących żywność. Badania i wywiady odbędą się z rolnikami współpracującymi z Jurajską Kooperatywą Spożywczą.

Projekt finansowany ze środków Schola Campesina/FAO. Przeczytaj więcej o projekcie.