Publikacje i opracowania

Jesteśmy w trakcie opracowywania pierwszego przewodnika po tworzeniu Społecznościowych Domów Nasion. Publikacja będzie przepleciona studiami przypadków żywych kolekcji nasion oraz portretami praktyków-nasienników. Druk w małym nakładzie będzie rozpowszechniony pomiędzy uczestników szkolenia a także przekazany osobom, które wsparły Zrzutkę fundatorską na założenie Fundacji Agro-Perma-Lab latem 2020 roku.

Poradnik ,,NASIONA W NASZYCH RĘKACH”

Poradnik o Społecznościowych Domach Nasion ,,Nasiona w naszych rękach” powstał wokół portretów osób mieszkających w Polsce, które – zachowując od wielu lat nasiona z własnych upraw – stworzyły własne małe biblioteki nasion. Za pośrednictwem tych portretów nasiennicy dzielą się z czytelnikiem nie tylko wiedzą techniczną i doświadczeniem organizacyjnym, ale także swoją historią, wizją oraz inspiracjami. Wywiady z nasiennikami przeprowadzone były zarówno przez zespół, jak i przez ochotników Fundacji Agro-Perma-Lab. Opracowaniem portretów zajęli się uczestnicy szkolenia Agro-Perma-Lab NASIONA oraz ochotnicy, a całość redakcyjnie nadzorowała Joanna Gumieniak.

Badanie: „NASIENNICY I ICH DOMY NASION”

Wywiady i badanie zrealizowane przez Fundację Agro-Perma-Lab w ramach projektu ,,Agro-Perma-Lab: Nasiona”, współfinansowanego przez Community Seed Banks Academy.

Realizacja badania: Weronika Koralewska, Joanna Bojczewska
Opieka merytoryczna: Joanna Bojczewska, Weronika Koralewska
Zdjęcia: Joanna Bojczewska, Łukasz Śmietanko
Skład: Weronika Koralewska
Tekst, transkrypcje, tłumaczenie, redakcja: Weronika Koralewska, Joanna Gumieniak, Aleksandra Arent, Wioletta Olejarczyk, Agnieszka Dragon, Aleksandra Góralczyk, Karolina Olejniczak, Marcelina Haremza, Marta Kołodziejak.

Komiks – „WALKA PRZECIWKO PRYWATYZACJI ŻYCIA”

Komiks ,,Opowieści nasion”, stworzony przez Confederation Paysanne (ECVC) stanowi wspaniały zasób edukacyjny, który w prosty sposób przedstawia współczesną problematykę zagadnienia nasion. Dzięki uprzejmości organizacji ECVC, udało nam się przetłumaczyć ten komiks na język polski! Bardzo serdecznie zachęcamy nie tylko do przeczytania komiksu, ale także do przekazywania go dalej – w .pdf, a także do drukowania go i umieszczania w miejscach, gdzie mogą natknąć się na ten materiał inne osoby.

Komiks dostępny jest w języku polskim TUTAJ.
Komiks dostęþny jest w języku angielskim TUTAJ.

Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski: Katarzyna Baczyńska, Magdalena Bieńczak