Rekrutacja na trening Agro-Perma-Lab: NASIONA

Rekrutacja na Trening Liderów i Edukatorów Społecznościowych Domów Nasion. Trening odbędzie się w dniach 12-15 grudnia 2020, w Ptasiej Dolinie na Dolnym Śląsku. Trening prowadzony będzie przez polskich specjalistów-nasienników oraz międzynarodowych trenerów (połączenie online). Uczestnicy będą wybierani na zasadzie rekrutacji. Szczegółowe informacje, obszary treningu, metody, kryteria wyboru kandydatów na trening, informacje o kosztach znajdują się na stronie: https://agropermalab.org/trening/
Jeżeli chcesz, podaj numer telefonu do szybkiego kontaktu.
Możesz wybrać więcej niż jedną opcję.

Trening dofinansowany jest ze środków Community Seed Banks Academy. Patronem medialnym projektu ,,Agro-Perma-Lab: NASIONA” jest czasopismo Zielone Wiadomości.