Trening Agro-Perma-Lab: NASIONA

OPIS ,,W PIGUŁCE”: Trening ,,Agro-Perma-Lab: NASIONA” 2020 to spotkanie szkoleniowe dla edukatorów i liderów społecznych w sieci agroekologii i permakultury podnoszące kompetencje z zakresu: strategii tworzenia Społecznościowych Domów i Sieci Nasion, ich technicznych, wspólnotowych oraz politycznych aspektów. Podczas szkolenia zostaną też poruszone różnorakie kwestie związane z zachowywaniem nasion – od praktyk zachowywania i przetwarzania po organizację wymian nasion oraz żywych kolekcji oraz kwestie utrzymywania wysokiej jakości materiału siewnego i edukacji innych. Trening odbędzie się na bazie rekrutacji i przyznawanych stypendiów. Miejscem szkolenia będzie gospodarstwo Ptasia Dolina na Dolnym Śląsku, termin: 12-15.12.2020. Trening jest częścią trzyetapowego projektu ,,Agro-Perma-Lab: NASIONA”, współfinansowanego przez Community Seed Banks Academy.


Czym jest projekt Agro-Perma-Lab: NASIONA? Zajrzyj do artykułu na łamach czasopisma ,,Zielone Wiadomości”.


OBSZARY SZKOLENIA AGRO-PERMA-LAB: NASIONA

Szczegółowy program szkolenia jest jeszcze w przygotowaniu. Trening jest stosunkowo krótki, a tematyka bardzo szeroka – prosimy zatem kandydatów o zwrócenie uwagi na fakt, że szkolenie będzie miało bardzo intensywny przebieg – tak, by ,,wmieścić” w czterech dniach obszary takie jak: / może: że szkolenie obejmuje parasolowo kluczowe tematy i korzysta z metodologii żywej wymiany – będzie zatem wymagające pod kątem uwagi i wkładu w udział przez samych uczestników. Po ogłoszeniu wyników poniższe tematy zostaną raz jeszcze skonsultowane z wybraną grupą i dopracowane.  Tematy, jakie zamierzamy poruszyć na szkoleniu:

Umiejętności techniczne zachowywania nasion i prowadzenia żywej kolekcji,

Prawo i polityka nasion: co trzeba wiedzieć,

Rynek: ekonomia i jakość nasion,

Nasiona i bioróżnorodność,

Polski kontekst / Kontekst Globalny,

Nasze wartości: suwerenność nasienna, solidarność,

Nasze lokalne projekty i plany,

Organizacja Społecznościowych Domów Nasion i sieci Nasion – zarządzanie procesami i jakością,

Edukacja Nasienna – jak uczyć o nasionach,

Rolnik-rolnikowi – horyzntalna wymiana praktycznej wiedzy.


METODYKA

Nasze szkolenia to nie szkoła z ławkami, gdzye jest jeden autorytet i wszysy uczestnicy muszą milcząco słuchać. Będziemy opierać się na metodach edukacji nieformalnej, wykorzystując narzędzia takie jak między innymi:

Dialogo de Soberes – dialog różnych typów wiedzy (model APLab 2019),

Krąg – dzielenie się doświadczeniami,

Rozwijanie 3 aspektów kompetencji: wiedzy, wartości i umiejętności nasienników,

Wprowadzenia i podsumowania przez uczestników,

Prezentacje przez uczestników (wydarzenia, kolekcje) – uczestnicy są również współtwórcami szkolenia,

Wspólne gotowanie,

Genius Loci wsi: potencjał sieci nasiennej wśród ogrodników,

Sesje refleksji indiwyidualnych; grupowa ewaluacja i świętowanie.


MIEJSCE

Gospodarstwo Ptasia Dolina: Dom Spotkań Twórczych, Nowa Wieś Wielka, powiat Jawor

DATY

12-15.12.2020 (możliwe, że przyjazd już 11.12.2020 wieczorem – poinformujemy w terminie późniejszym). Daty mogą ulec zmianie, jeżeli restrykcje dotyczące przemieszczania się/liczby osób uniemożliwią przeprowadzenie szkolenia w podanym terminie.

KOSZT UDZIAŁU

Wartość szkolenia to 1100zł od osoby. Część tej kwoty pokryta została przez dofinansowanie ze środków Community Seed Banks Academy, część została pokryta dzięki wolontariackiej pracy wielu osób. Pozostała część, która musi zostać pokryta przez uczestników to 250zł od osoby + przywiezienie kilku produktów żywnościowych do wspólnego gotowania. Po otrzymaniu potwierdzenia dostania się na szkolenie, uczestnicy wpłacają 100zł zaliczki, a pozostałe 150 uiszczają po przybyciu na miejsce.

TRENERZY

Trenerami z Polski na szkoleniu będą m.in. nasiennicy z Dolnego Śląska oraz eksperci w dziedzinie nasion z różnych dziedzin (np. z dziedziny legislacji na temat nasion, eksperci związani z Bankiem Nasion – dr Denise Dostatny). Zagraniczni trenerzy, którzy połączą się z nami online, na co dzień pracują w organizacjach: Seed Cooperative (Wielka Brytania), Ecoruralis (Rumunia), Arche Noah (Austria) oraz Red de Semillas (Hiszpania).

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM? KRYTERIA SELEKCJI

Osoba zgłaszana reprezentuje społeczność: organizację, stowarzyszenie, nieformalny kolektyw lub oddolny ruch, lokalną społeczność produkującą żywność, instytucję naukową lub badawczą.

Tematyka działań i misji organizacji/społeczności macierzystej jest spójna z założeniami suwerenności nasiennej i żywnościowej – lub wskazuje na dążenie w ich kierunku.

Potencjał liderski i edukatorski nominowanej osoby uwidoczniony jest realnymi działaniami.

Aspekt różnorodności grupy uczestników może zadecydować o tym, że zostanie wybrana osoba z mniej reprezentowanego sektora.

Potencjalny uczestnik ma możliwość wpływu na zmiany społeczne, co jest również  związane z jego aktualną sytuacją życiową, wiekiem i etapem życia, na jakim  się znajduje  (będzie chciał i mógł, przenieść doświadczenie szkolenia w życie i współtworzyć sieć solidarnościową po szkoleniu).

PROCES WYBORU UCZESTNIKÓW

Formularz rekrutacyjny dostępny jest tutaj. Zgłoszenia zbieramy do 2.11.2020 do północy. Wybranych uczestników poinformujemy dnia 14 listopada 2020. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących szkolenia, zapraszamy do kontaktu.