TRENINGI

2020/2021 Trening ,,Agro-Perma-Lab: NASIONA”

12 stycznia – 17 lutego 2021 r. Online

Trening ,,Agro-Perma-Lab: NASIONA” 2020 to spotkanie szkoleniowe dla edukatorów i liderów społecznych w sieci agroekologii i permakultury podnoszące kompetencje z zakresu: strategii tworzenia Społecznościowych Domów i Sieci Nasion, ich technicznych, wspólnotowych oraz politycznych aspektów. Podczas szkolenia zostaną też poruszone różnorakie kwestie związane z zachowywaniem nasion – od praktyk zachowywania i przetwarzania po organizację wymian nasion oraz żywych kolekcji oraz kwestie utrzymywania wysokiej jakości materiału siewnego i edukacji innych. Trening odbędzie się na bazie rekrutacji. Z uwagi na restrykcje, trening odbędzie się w formule on-line. Część szkoleniowa będzie dostępna tylko dla wybranej grupy uczestników, natomiast część wykładowa będzie otwarta i dostępna dla zewnętrznej publiczności. Trening jest częścią trzyetapowego projektu ,,Agro-Perma-Lab: NASIONA”, współfinansowanego przez Community Seed Banks Academy.

2019 Trening „Agro-Perma-Lab: AGROEKOLOGIA”

18–28 października 2019 r. Ekologiczny Uniwersytet Ludowy

10-dniowy program szkolenia Agro-Perma-Lab AGROEKOLOGIA 2019, jest owocem kilkuletniej współpracy w zakresie edukacji na rzecz Agroekologii w sieci suwerenności żywnościowej Nyeleni Polska i Nyeleni Europe. Trening skierowany jest do liderów oddolnych organizacji, aktywistów i edukatorów działających społecznościowo. Szkolenie przyczynia się nie tylko do podniesienia kompetencji indywidualnych uczestników, ale również do rozwoju dialogu i sieci współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez nich organizacjami, co z perspektywy organizatorów jest szczególnie istotne. Szkolenie wyposaży uczestników w narzędzia ułatwiające oddolną współpracę i zwiększające efektywność pracy organizacji, rozwinie ich umiejętności pedagogiczne i liderskie, pomoże im pogłębić wiedzę merytoryczną z zakresu Agroekologii w rozumieniu suwerenności żywnościowej oraz procesów globalnego zarządzania rolnictwem i żywnością. Trening finansowany przez LUSH Permaculture & Agroecology Fund.