NASIONA

Trening ,,Agro-Perma-Lab: NASIONA” 2020/2021

OPIS ,,W PIGUŁCE”: Trening ,,Agro-Perma-Lab: NASIONA” 2020 to spotkanie szkoleniowe dla edukatorów i liderów społecznych w sieci agroekologii i permakultury podnoszące kompetencje z zakresu: strategii tworzenia Społecznościowych Domów i Sieci Nasion, ich technicznych, wspólnotowych oraz politycznych aspektów. Podczas szkolenia zostaną też poruszone różnorakie kwestie związane z zachowywaniem nasion – od praktyk zachowywania i przetwarzania po organizację wymian nasion oraz żywych kolekcji oraz kwestie utrzymywania wysokiej jakości materiału siewnego i edukacji innych. Trening odbędzie się na bazie rekrutacji. Z uwagi na restrykcje, trening odbędzie się w formule on-line. Część szkoleniowa będzie dostępna tylko dla wybranej grupy uczestników, natomiast część wykładowa będzie otwarta i dostępna dla zewnętrznej publiczności. Trening jest częścią trzyetapowego projektu ,,Agro-Perma-Lab: NASIONA”, współfinansowanego przez Community Seed Banks Academy.


Czym jest projekt Agro-Perma-Lab: NASIONA? Zajrzyj do artykułu na łamach czasopisma ,,Zielone Wiadomości”.


OBSZARY SZKOLENIA AGRO-PERMA-LAB: NASIONA

Tematy, jakie zamierzamy poruszyć na szkoleniu:

 • Umiejętności techniczne zachowywania nasion i prowadzenia żywej kolekcji;
 • Prawo i polityka nasion: co trzeba wiedzieć;
 • Rynek: ekonomia i jakość nasion;
 • Nasiona i bioróżnorodność
 • Polski kontekst / kontekst globalny;
 • Nasze wartości: suwerenność nasienna, solidarność;
 • Nasze lokalne projekty i plany;
 • Organizacja Społecznościowych Domów Nasion i sieci nasion – zarządzanie procesami i jakością,
 • Edukacja nasienna – jak uczyć o nasionach,
 • Rolnik-rolnikowi – horyzontalna wymiana praktycznej wiedzy.

METODYKA

Nasze szkolenia to nie szkoła z ławkami, gdzie jest jeden autorytet i wszyscy uczestnicy muszą milcząco słuchać. Będziemy opierać się na metodach edukacji nieformalnej, wykorzystując narzędzia takie jak między innymi:

 • Dialogo de Saberes – dialog różnych typów wiedzy (model APLab 2019);
 • Krąg – dzielenie się doświadczeniami;
 • Rozwijanie 3 aspektów kompetencji: wiedzy, wartości i umiejętności nasienników;
 • Wprowadzenia i podsumowania przez uczestników;
 • Prezentacje przez uczestników (wydarzenia, kolekcje) – uczestnicy są również współtwórcami szkolenia;
 • Genius Loci wsi: potencjał sieci nasiennej wśród ogrodników;
 • Sesje refleksji indywidualnych; grupowa ewaluacja i świętowanie.


DATY I MIEJSCE

Miejsce – przestrzeń on-line. Większość sesji treningowych odbędzie się w wtorkowe i środowe wieczory na przełomie stycznia i lutego 2021. Szczegółowy harmonogram spotkań:

12.12.2020, g. 18:00-20:00 – Spotkanie zapoznawcze uczestników treningu;

12.01.2021, g. 18:00-20:30 – Nasiona w agroekologii, permakulturze i suwerenności nasiennej – fundamenty/wartości dla przyszłości;

13.01.2021, g. 18:00-20:30 – Agro-bioróżnorodność, rolnictwo i nasiona – od Banków nasion do Domów nasion;

19.01.2021, g. 18:00-20:30 – Planowanie sezonu i produkcji nasion: nasiennicy-praktycy z Polski;

19.01.2021, g. 20:45-21:30 – Mini-ewaluacja i refleksja uczestników treningu;

20.01.2021, g. 18:00-20:30 – Kwestie techniczne i botaniczne: co trzeba wiedzieć, by odtworzyć cechy i zachować różnordoność genetyczną?

26.01.2021, g. 18:00-20:30 – Ekonomia, rynek nasienny i patenty, łańcuch żywności od nasion do konsumenta: Społecznościowe Domy Nasion – opisy przypadków;

27.01.2021, g. 18:00-20:30 – Prawo i polityka nasion w Polsce i globalnie: co trzeba wiedzieć;

27.01.2021, g. 20:45-21:30 – Mini-ewaluacja i refleksja uczestników treningu;

2.02.2021, g. 18:00-20:30 – Agroekologia, autonomia gospodarstw i ruch suwerenności nasiennej na świecie;

3.02.2021, g. 18:00-20:30 – Organizacja wspólnej produkcji nasion: Społeczne Sieci Nasienne w Europie – studia przypadku;

9.02.2021, g. 18:00-20:30 – Społeczne Domy Nasion: oddolne strategie organizowania procesów i dbania o jakość. Studium przypadku;

10.02.2021, g. 18:00-20:30 – Edukacja nasienna – jak uczyć i jak nie uczyć o nasionach?

16.02.2021, g. 18:00-20:00 – Spotkanie wewnętrzne podsumowujące – podsumowania, plany i potencjały na przyszłe współprace i działanie w temacie nasion;

17.02.2021, g. 18:00-20:00 – Refleksja końcowa, celebracja.


KOSZT UDZIAŁU

Udział w szkoleniu jest dla uczestników bezpłatny, finansowany ze środków Community Seed Banks Academy.


TRENERZY

Trenerami z Polski na szkoleniu będą m.in. nasiennicy z Dolnego Śląska oraz eksperci w dziedzinie nasion z różnych dziedzin (np. z dziedziny legislacji na temat nasion, eksperci związani z Bankiem Nasion – dr Denise Dostatny). Zagraniczni trenerzy, którzy połączą się z nami online, na co dzień pracują w organizacjach: Seed Cooperative (Wielka Brytania), Ecoruralis (Rumunia), Arche Noah (Austria) oraz Red de Semillas (Hiszpania).

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM? KRYTERIA SELEKCJI

Osoba zgłaszana reprezentuje społeczność: organizację, stowarzyszenie, nieformalny kolektyw lub oddolny ruch, lokalną społeczność produkującą żywność, instytucję naukową lub badawczą.

Tematyka działań i misji organizacji/społeczności macierzystej jest spójna z założeniami suwerenności nasiennej i żywnościowej – lub wskazuje na dążenie w ich kierunku.

Potencjał liderski i edukatorski nominowanej osoby uwidoczniony jest realnymi działaniami.

Aspekt różnorodności grupy uczestników może zadecydować o tym, że zostanie wybrana osoba z mniej reprezentowanego sektora.

Potencjalny uczestnik ma możliwość wpływu na zmiany społeczne, co jest również  związane z jego aktualną sytuacją życiową, wiekiem i etapem życia, na jakim  się znajduje  (będzie chciał i mógł, przenieść doświadczenie szkolenia w życie i współtworzyć sieć solidarnościową po szkoleniu).

PROCES WYBORU UCZESTNIKÓW

Formularz rekrutacyjny dostępny jest tutaj. Zgłoszenia zbieramy do 23.11.2020 do północy. Wybranych uczestników poinformujemy dnia 2 grudnia 2020. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących szkolenia, zapraszamy do kontaktu.