Wiedza

19 marca, 2021
Społecznościowe domy nasion wymagają zróżnicowanego zespołu ludzi posiadających uzupełniające się umiejętności, zasoby i wiedzę. Będziecie potrzebowali wykwalifikowanych ogrodników, weteranów zachowywania nasion (miejmy nadzieję, że takich znajdziecie) oraz ludzi, którzy…
19 marca, 2021
19 marca, 2021
Dawno dawno temu, gdy człowiek zaczął prowadzić osiadły tryb życia i uprawiać ziemię, zaczęła się historia zachowywania nasion. I choć wiele się zmieniło na przestrzeni wieków, to nadal zachowywanie…
19 marca, 2021
18 marca, 2021
Poradnik o Społecznościowych Domach Nasion ,,Nasiona w naszych rękach” powstał wokół portretów osób mieszkających w Polsce, które – zachowując od wielu lat nasiona z własnych upraw – stworzyły własne…
18 marca, 2021
21 lutego, 2021
Fundacja Agro-Perma-Lab w ramach projektu Muzeum Supermarketu: solidarność żywnościowa w czasach postwzrostu współpracuje przy realizacji cyklu dyskursywnego p.t. „W kierunku solidarnego żywienia. Warszawa 2030+”.. Seria dyskusji organizowana jest przy udziale…
21 lutego, 2021
21 stycznia, 2021
Komiks ,,Opowieści nasion”, stworzony przez Confederation Paysanne (ECVC) stanowi wspaniały zasób edukacyjny, który w prosty sposób przedstawia współczesną problematykę zagadnienia nasion. Dzięki uprzejmości organizacji ECVC, udało nam się przetłumaczyć…
21 stycznia, 2021
11 stycznia, 2021
Artykuł ,,Nasiona i bioróżnorodność w rolnictwie: zaniedbana podstawa prawa do żywności oraz odpowiedniego odżywiania” mamy przyjemność Wam przedstawić dzięki Global Network for the right to Food and Nutrition oraz…
11 stycznia, 2021
9 sierpnia, 2020
Permakultura stosowana jest nie tylko w rolnictwie. Z jej zasad korzysta się przy projektowaniu domów i wiosek, systemów energetycznych i w zagospodarowywaniu odpadów, a nawet w tworzeniu mniej namacalnych struktur jak grupy społeczne, programy nauczania,…
9 sierpnia, 2020
9 sierpnia, 2020
Sześć zasad Suwerenności Żywnościowej 1. Centralna kwestia – żywność dla ludzi: suwerenność żywnościowa umieszcza w centrum systemów zarządzania żywnością, rolnictwem, hodowlą zwierząt i rybołówstwem prawo ludzi do wystarczającej, zdrowej i związanej z kulturą…
9 sierpnia, 2020
8 sierpnia, 2020
Agroekologia jest odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób zmienić i naprawić nasz system żywnościowy i życie obszarów wiejskich, które zostały zniszczone przez rolnictwo przemysłowe oraz tak zwane Zielone i Niebieskie Rewolucje. Uważamy Agroekologię…
8 sierpnia, 2020