Wiedza

21 stycznia, 2021
Komiks ,,Opowieści nasion”, stworzony przez Confederation Paysanne (ECVC) stanowi wspaniały zasób edukacyjny, który w prosty sposób przedstawia współczesną problematykę zagadnienia nasion. Dzięki uprzejmości organizacji ECVC, udało nam się przetłumaczyć…
21 stycznia, 2021
11 stycznia, 2021
Artykuł ,,Nasiona i bioróżnorodność w rolnictwie: zaniedbana podstawa prawa do żywności oraz odpowiedniego odżywiania” mamy przyjemność Wam przedstawić dzięki Global Network for the right to Food and Nutrition oraz…
11 stycznia, 2021
9 sierpnia, 2020
Permakultura stosowana jest nie tylko w rolnictwie. Z jej zasad korzysta się przy projektowaniu domów i wiosek, systemów energetycznych i w zagospodarowywaniu odpadów, a nawet w tworzeniu mniej namacalnych struktur jak grupy społeczne, programy nauczania,…
9 sierpnia, 2020
9 sierpnia, 2020
Sześć zasad Suwerenności Żywnościowej 1. Centralna kwestia – żywność dla ludzi: suwerenność żywnościowa umieszcza w centrum systemów zarządzania żywnością, rolnictwem, hodowlą zwierząt i rybołówstwem prawo ludzi do wystarczającej, zdrowej i związanej z kulturą…
9 sierpnia, 2020
8 sierpnia, 2020
Agroekologia jest odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób zmienić i naprawić nasz system żywnościowy i życie obszarów wiejskich, które zostały zniszczone przez rolnictwo przemysłowe oraz tak zwane Zielone i Niebieskie Rewolucje. Uważamy Agroekologię…
8 sierpnia, 2020